• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 10: Chiến lược giá. Sau khi học xong chương này người học có thể: Phân tích được vai trò của giá bán trong marketing mix và liệt kê được các mục tiêu của giá bán, nhận biết được tầm qua trọng của việc đánh giá giá trị sản phẩm, hiểu được vai trò của việc định giá và các phương pháp tính giá, trình bày được các loại chiến lược giá.

   12 p cit 27/09/2016 163 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Khả năng lập chỉ mục

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Khả năng lập chỉ mục

  Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về khả năng lập chỉ mục. Các nội dung chính trong chương này gồm: Liên kết bị gãy, chuyển hướng, thiếu thẻ Title, nội dung không được làm mới, liên kết sâu, độ dài của Title & META Desc.

   15 p cit 10/08/2016 158 2

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa Google pagerank, kiểm tra PR như thế nào? Công thức tính PR của Google, mô hình liên kết & PR, PR có ảnh hưởng đến SERPs? Những điểm lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p cit 10/08/2016 38 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Các yếu tố liên quan đến từ khóa

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Các yếu tố liên quan đến từ khóa

  Chương này cung cấp những hiểu biết về các yếu tố liên quan đến từ khóa. Những nội dung chính trong chương gồm: Quy tắc vàng, thuật ngữ liên quan đến nội dung, sự nổi bật, mật độ, tần số, sự tiệm cận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cit 10/08/2016 154 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tối ưu bố cục trang

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tối ưu bố cục trang

  Chương này trình bày về tối ưu bố cục trang. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Xu hướng thiết kế web, TABLE vs DIV, tối ưu hóa layout TABLE, tối ưu hóa layout DIV, lời khuyên, những điểm lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p cit 10/08/2016 155 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Bí quyết viết quảng cáo có nội dung dài cho website

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Bí quyết viết quảng cáo có nội dung dài cho website

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Bí quyết viết quảng cáo có nội dung dài cho website gồm có những nội dung sau: Những vấn đề cần lưu ý, viết tiêu đề ấn tượng, viết lời chào hàng hiệu quả, 8 bước viết quảng cáo dài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cit 10/08/2016 173 2

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Local SEO

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Local SEO

  Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung sau: Local Search là gì? Local SEO là gì? Lợi ích của Local SEO, triển khai Local SEO, thẻ Geo META, tạo profile với Google Places. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   24 p cit 10/08/2016 160 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tối ưu các yếu tố HTML

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tối ưu các yếu tố HTML

  Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về tối ưu các yếu tố HTML. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Thẻ TITLE, thẻ META, nội dung BODY, thẻ HEADING, liên kết, thuộc tính ALT. Mời các bạn tham khảo.

   20 p cit 10/08/2016 182 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Sự điều hướng

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Sự điều hướng

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Sự điều hướng. Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Menu, breadcrumb, HTML sitemap, XML sitemap, những điểm lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p cit 10/08/2016 126 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Submission

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Submission

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa, các nguyên tắc submit, submit đến các SE, submit đến các site thư mục, kiểm tra các submit thành công, những điểm cần lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 10/08/2016 139 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Trùng lặp nội dung

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Trùng lặp nội dung

  Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về vấn đề trùng lặp nội dung trong SEO. Thông qua chương này người học sẽ biết: Thế nào là trùng lặp nội dung? các loại trùng lặp nội dung? cách xử lý của các SE? Làm thế nào tránh trùng lặp nội dung? Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 10/08/2016 126 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tính khả dụng

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tính khả dụng

  Chương này đề cập đến tính khả dụng trong SEO. Các nội dung trong chương này gồm có: Liên kết bị gãy/chuyển hướng sai, thiếu thuộc tính ALT, tải trang chậm, liên kết sâu, thiếu hình ảnh, hình ảnh thiếu thuộc tính Width & Height. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cit 10/08/2016 128 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số