• Giáo trình Quản trị Marketing: Phần 1 - ĐH Đà Nẵng

  Giáo trình Quản trị Marketing: Phần 1 - ĐH Đà Nẵng

  Giáo trình Quản trị Marketing phần 1 trình bày nội dung tổng quan về quản trị Marketing, hoạch định chiến lược Marketing, các chiến lược Marketing cạnh tranh, hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing,... Mời các bạn tham khảo.

   129 p cit 24/09/2014 261 1

 • Giáo trình Quản trị marketing - ThS. Nguyễn Văn Thi

  Giáo trình Quản trị marketing - ThS. Nguyễn Văn Thi

  Giáo trình Quản trị marketing trình bày các khái niệm cơ bản về quản trị marketing, nghiên cứu marketing, vai trò của các nhà quản trị marketing và các lợi thế của quản trị marketing, quan điểm quản trị marketing, kỷ thuật phân tích marketing, hoạch định chiến lược marketing.

   90 p cit 05/05/2014 210 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Các yếu tố liên quan đến từ khóa

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Các yếu tố liên quan đến từ khóa

  Chương này cung cấp những hiểu biết về các yếu tố liên quan đến từ khóa. Những nội dung chính trong chương gồm: Quy tắc vàng, thuật ngữ liên quan đến nội dung, sự nổi bật, mật độ, tần số, sự tiệm cận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cit 10/08/2016 154 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 2 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 2 - Trần Hồng Hải

  Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về phân tích môi trường Marketing của doanh nghiệp. Mục tiêu chương này nhằm giới thiệu tổng quát về môi trường vi mô – vĩ mô, phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô (môi trường ngành và năng lực cạnh tranh trong ngành).

   7 p cit 27/09/2016 147 1

 • Bài giảng Business marketing - Chương 3: Chức năng mua hàng

  Bài giảng Business marketing - Chương 3: Chức năng mua hàng

  Bài giảng Business marketing - Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về các chức năng mua hàng. Chương này trình bày những nội dung như: nhiệm vụ của bộ phận mua hàng, giá vs. tổng chi phí, các phương pháp đánh giá và so sánh chi phí, tổng chi phí sở hữu sản phẩm, phân tích giá trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cit 29/10/2016 271 1

 • Giáo trình Quản trị Marketing - Phần 2

  Giáo trình Quản trị Marketing - Phần 2

  Giáo trình Quản trị Marketing phần 2 nối tiếp phần 1 với 6 chương cuối trình bày nội dung về lựa chọn thị trường mục tiêu, hoạch định chính sách sản phẩm, thiết kế chiến lược và chính sách định giá, thiết kế và quản trị kênh phân phối, thiết kế chiến lược truyền thông cổ động,... Tham khảo giáo trình để nắm bắt chi tiết môn học.

   202 p cit 24/09/2014 257 1

 • Bài giảng marketing căn bản

  Bài giảng marketing căn bản

  Marketing căn bản có nhiệm vụ giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Đó là hiểu biết sâu sắc thị trường trên cơ sở đó xây dựng và triển khai chiến lược Marketing hỗn hợp thông qua 4 công cụ là Sản phẩm, Giá, Phân phối, Yểm trợ. Cuối cùng môn học giới thiệu việc ứng dụng...

   77 p cit 05/05/2014 216 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 8 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 8 - Lê Cao Thanh

  Chương 8: Chiến lược phân phối thuộc bài giảng Quản trị Marketing trình bày về bản chất và chức năng của kênh phân phối, các chức năng của kênh Marketing, quyết định kênh phân phối, tổ chức hệ thống bán lẻ mới, tổ chức hệ thống bán sỉ. Mời các bạn tham khảo.

   11 p cit 30/03/2015 172 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 6: Xây dựng và quản lý lực lượng bán hàng trình bày thiết kế lực lượng bán hàng, quản lý lực lượng bán hàng, nâng cao hiệu quả của lực lượng bán hàng.

   48 p cit 30/03/2015 167 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 2: Lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch marketing giới thiệu các nội dung về bản chất của lập kế hoạch, lập kế hoạch chiến lược toàn doanh nghiệp, lập kế hoạch marketing chiến lược, lập kế hoạch marketing hàng năm, một số mô hình lập kế hoạch chọn lọc.

   71 p cit 30/03/2015 189 1

 • Giáo trình Quản trị Marketing: Phần 2 - ĐH Đà Nẵng

  Giáo trình Quản trị Marketing: Phần 2 - ĐH Đà Nẵng

  Dưới đây là giáo trình Quản trị Marketing phần 2 trình bày nội dung về phân tích môi trường Marketing, hoạch định chính sách sản phẩm, tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing, thiết kế và quản trị kênh phân phối.

   215 p cit 24/09/2014 238 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa Google pagerank, kiểm tra PR như thế nào? Công thức tính PR của Google, mô hình liên kết & PR, PR có ảnh hưởng đến SERPs? Những điểm lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p cit 10/08/2016 38 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số