• Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Các loại phân tích thống kê, kiểm định tương quan, tiến trình phân tích, phân tích Chi-Square, phân tích hồi quy nhị biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p cit 27/09/2016 140 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Submission

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Submission

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa, các nguyên tắc submit, submit đến các SE, submit đến các site thư mục, kiểm tra các submit thành công, những điểm cần lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 10/08/2016 139 1

 • Kỹ năng kinh doanh và marketing cơ bản - Bergeron Emeline, Nguyễn Văn Tương

  Kỹ năng kinh doanh và marketing cơ bản - Bergeron Emeline, Nguyễn Văn Tương

  Cuốn sách Kỹ năng kinh doanh và marketing cơ bản giải đáp cho bạn các bước cần phải thực hiện để thiết lập, điều hành và đánh giá một hoạt động kinh doanh, kể cả việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh rõ ràng và đơn giản bằng các công cụ thực tiễn.

   79 p cit 03/04/2014 137 2

 • Bài giảng Xây dựng kế hoạch marketing online - Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng Xây dựng kế hoạch marketing online - Nguyễn Đình Trung

  Với bài giảng Xây dựng kế hoạch marketing online của Nguyễn Đình Trung, các bạn sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức hữu ích khi học bộ môn Marketing online. Bài giảng gồm các nội dung: giới thiệu tóm tắt kế hoạch, phân tích môi trường bên ngoài, phân tích môi trường bên trong, phân tích ma trận SWOT, kiểm tra và đánh giá.

   28 p cit 11/12/2014 137 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Phổ biến liên kết

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Phổ biến liên kết

  Chương này trang bị cho cho người học những kiến thức về phổ biến liên kết trong SEO. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa, các kỹ thuật xây dựng phổ biến liên kết, những điểm cần lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cit 10/08/2016 133 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tính khả dụng

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tính khả dụng

  Chương này đề cập đến tính khả dụng trong SEO. Các nội dung trong chương này gồm có: Liên kết bị gãy/chuyển hướng sai, thiếu thuộc tính ALT, tải trang chậm, liên kết sâu, thiếu hình ảnh, hình ảnh thiếu thuộc tính Width & Height. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cit 10/08/2016 128 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Trùng lặp nội dung

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Trùng lặp nội dung

  Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về vấn đề trùng lặp nội dung trong SEO. Thông qua chương này người học sẽ biết: Thế nào là trùng lặp nội dung? các loại trùng lặp nội dung? cách xử lý của các SE? Làm thế nào tránh trùng lặp nội dung? Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 10/08/2016 126 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Sự điều hướng

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Sự điều hướng

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Sự điều hướng. Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Menu, breadcrumb, HTML sitemap, XML sitemap, những điểm lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p cit 10/08/2016 126 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa Google pagerank, kiểm tra PR như thế nào? Công thức tính PR của Google, mô hình liên kết & PR, PR có ảnh hưởng đến SERPs? Những điểm lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p cit 10/08/2016 38 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 3: Môi trường marketing. Trong chương này người học có thể: Nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài.

   7 p cit 27/09/2016 30 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tập tin “mồ côi”

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tập tin “mồ côi”

  Tập tin “mồ côi” là tập tin không được liên kết từ bất kỳ trang nào trong toàn bộ website, ví dụ như: Các tập tin hình ảnh, Javascript, CSS,... Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về tập tin “mồ côi” và nguyên nhân tồn tại của tập tin “mồ côi”. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cit 10/08/2016 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số