• Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Trùng lặp nội dung

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Trùng lặp nội dung

  Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về vấn đề trùng lặp nội dung trong SEO. Thông qua chương này người học sẽ biết: Thế nào là trùng lặp nội dung? các loại trùng lặp nội dung? cách xử lý của các SE? Làm thế nào tránh trùng lặp nội dung? Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 10/08/2016 126 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Sự điều hướng

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Sự điều hướng

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Sự điều hướng. Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Menu, breadcrumb, HTML sitemap, XML sitemap, những điểm lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p cit 10/08/2016 125 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Google pagerank

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa Google pagerank, kiểm tra PR như thế nào? Công thức tính PR của Google, mô hình liên kết & PR, PR có ảnh hưởng đến SERPs? Những điểm lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p cit 10/08/2016 38 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 3: Môi trường marketing. Trong chương này người học có thể: Nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài.

   7 p cit 27/09/2016 29 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tập tin “mồ côi”

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tập tin “mồ côi”

  Tập tin “mồ côi” là tập tin không được liên kết từ bất kỳ trang nào trong toàn bộ website, ví dụ như: Các tập tin hình ảnh, Javascript, CSS,... Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về tập tin “mồ côi” và nguyên nhân tồn tại của tập tin “mồ côi”. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cit 10/08/2016 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số