• Bài giảng Facebook Marketing - Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng Facebook Marketing - Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng Facebook Marketing được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: Tổng quan Facebook, ứng dụng tiện ích trên Facebook, ứng dụng Facebook Marketing cho doanh nghiệp và cách theo dõi, đo lường hoạt động Facebook Marketing. Tài liệu phục vụ các bạn chuyên ngành Marketing.

   89 p cit 11/12/2014 220 2

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Nội dung cơ bản trong chương 5 Chiến lược giá thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm trình bày về khái niệm về giá trong marketing ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá, quy trình định giá, định giá một số sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiêu biểu, các chiến lược định giá tiêu biểu.

   43 p cit 30/03/2015 218 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 3: Phân tích các cơ hội Marketing trình bày hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, phân tích môi trường Marketing, phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi người mua, phân tích thị trường các doanh và hành vi mua sắm của doanh nghiệp, phân tích các ngành và đối thủ cạnh tranh.

   59 p cit 30/03/2015 218 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - Th.s Nguyễn Thị Hoàng Yến

  Bài giảng Marketing căn bản - Th.s Nguyễn Thị Hoàng Yến

  Bài giảng môn marketing căn bản của thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến, dành cho các bạn sinh viên mới bắt đầu học bộ môn marketing để nắm những kỹ năng căn bản khác về marketing.

   203 p cit 24/09/2014 217 1

 • Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS Trương Đình Chiến

  Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS Trương Đình Chiến

  Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể hiểu bản chất, quan điểm và nội dung của hoạt động quản trị marketing, nắm vững quy trình quản trị marketing: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá điều khiển. Thực hiện được các chức năng nhiệm vụ cụ thể của bộ phận marketing trong tổ chức, có khả năng phối hợp với các bộ phận...

   230 p cit 24/06/2014 217 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - GV.Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản - GV.Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản dưới đây có kết cấu nội dung gồm 11 chương: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về Marketing, chương 2 Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, chương 3 Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động Marketing, chương 4 Phân đoạn thị trường,Thị trường mục tiêu Định vị sản phẩm, chương 5 Hành vi của khách hàng,...

   198 p cit 24/06/2014 217 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu, xác định vấn đề, hình thành đề cương nghiên cứu marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p cit 27/09/2016 213 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 1: Khái quát về marketing. Mục tiêu học tập của chương: Hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

   16 p cit 27/09/2016 211 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 9 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 9 - Lê Cao Thanh

  Dưới đây là bài giảng Quản trị Marketing chương 9: Chiến lược chiêu thị trình bày các kiến thức về khái quát về xúc tiến hỗn hợp, quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng cá nhân, tuyên truyền, quyết định về mục tiêu quảng cáo, cách thức tuyên truyền. Tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

   17 p cit 30/03/2015 210 1

 • Bài giảng Internet marketing: Chương 3 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Internet marketing: Chương 3 - ThS. Trần Trí Dũng

  Mục tiêu chính của chương 3 Môi trường vĩ mô internet nằm trong bài giảng Internet marketing nhằm trình bày về các yếu tố môi trường vĩ mô internet ảnh hưởng tới chiến lược marketing trực tuyến của một tổ chức, vấn đề pháp lý và đạo đức kinh doanh.

   43 p cit 29/10/2016 207 1

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing - PGS.TS Lê Thế Giới

  Bài giảng Nghiên cứu marketing - PGS.TS Lê Thế Giới

  Bài giảng Nghiên cứu marketing nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm cơ bản về marketing, các hoạt động nghiên cứu marketing, phân loại nghiên cứu marketing, ứng dụng của nghiên cứu marketing.... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   48 p cit 24/09/2014 202 1

 • Bài giảng Hành vi khách hàng - Ths. Trần Thị Thập

  Bài giảng Hành vi khách hàng - Ths. Trần Thị Thập

  Bài giảng môn hành vi khách hàng của giảng viên thạc sĩ Trần Thị Thập. Bài giảng gồm 3 chương: Tổng quan về hành vi khách hàng, hành vi của người tiêu dùng, Hành vi của khách hàng là tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

   135 p cit 24/06/2014 202 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số