• Bài giảng Bài 0: Bảng chữ cái - Bảng chữ Katakana

  Bài giảng Bài 0: Bảng chữ cái - Bảng chữ Katakana

  Bảng gojuon, bảng dakuon, bảng youon, bảng sokuon,... là những bảng chữ cái tiếng Nhật trong tài liệu "Bảng chữ Katakana" thuộc bài giảng bài 0 Bảng chữ cái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   18 p cit 25/02/2016 185 1

 • Bài giảng Bài 0: Bảng chữ cái - Bảng chữ Hiragana

  Bài giảng Bài 0: Bảng chữ cái - Bảng chữ Hiragana

  Bảng chữ Hiragana thuộc bài giảng bài 0 "Bảng chữ cái" giới thiệu đến các bạn các bảng chữ cái thuộc bảng chữ cái Hiragana như: Bảng Gojuuon, bảng dakuon, bảng handakuon, bảng youn, bảng sokuon

   21 p cit 25/02/2016 197 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số