• Bài giảng Quản trị chiến lược - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghệ

  Bài giảng Quản trị chiến lược - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghệ

  Bài giảng Quản trị chiến lược dưới đây với mục đích cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị cho các nhà quản trị trong tương lai. Bài giảng còn giúp cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh học tập và ứng dụng những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược trong thực tiễn.

   142 p cit 24/09/2014 113 2

 • Quản trị rủi ro trong kinh doanh

  Quản trị rủi ro trong kinh doanh

  Cuốn sách Quản trị rủi ro trong kinh doanh được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những quan điểm xử lý rủi ro cũng như biện pháp hạn chế tổn thất trong một số tình huống kinh doanh (ngoài biên pháp bảo hiểm) như: rủi ro từ những tác dộng của môi trường vĩ mô, rủi ro trong giao dịch kinh doanh, trong thanh toán, rủi ro về hối đoái và những rủi...

   274 p cit 24/09/2014 168 2

 • Quản trị nhân sự - Bùi Hoàng Lợi

  Quản trị nhân sự - Bùi Hoàng Lợi

  Tài liệu Quản trị nhân sự nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: tổng quát Quản trị nhân sự, hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên, phát triển tài nguyên nhân sự, giao tế nhân sự. Tài liệu này phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Kinh tế.

   96 p cit 30/08/2014 181 1

 • Giáo trình Phân tích họat động kinh doanh - Phần II - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Giáo trình Phân tích họat động kinh doanh - Phần II - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân...

   106 p cit 03/04/2014 143 7

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại

  Quản trị doanh nghiệp thương mại là giáo trình gồm có chương. Chương 1 nghiên cứu về cơ sở lý luận của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỏ. Chương 2 khái quát về tổ chức công tác phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp. Nội dung chương 3 liên quan đến phân tích tình hình sản xuất sản...

   168 p cit 03/04/2014 128 1

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên, giúp cho những nhà quản trị tương lai đưa ra được những hoạt động tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức,...

   172 p cit 03/04/2014 163 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số