• Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại

  Quản trị doanh nghiệp thương mại là giáo trình gồm có chương. Chương 1 nghiên cứu về cơ sở lý luận của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỏ. Chương 2 khái quát về tổ chức công tác phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp. Nội dung chương 3 liên quan đến phân tích tình hình sản xuất sản...

   168 p cit 03/04/2014 180 1

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên, giúp cho những nhà quản trị tương lai đưa ra được những hoạt động tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức,...

   172 p cit 03/04/2014 218 1

 • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và quản trị

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và quản trị

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và quản trị cung cấp cho người đọc lý thuyết cơ bản về lãnh đạo và quản trị, vai trò của lãnh đạo và quản trị trong doanh nghiệp, kỹ năng quản lý hiệu quả,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành quản lý doanh nghiệp.

   36 p cit 03/04/2014 531 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số