• Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 7 - Quản trị sản xuất toàn cầu. Chương này xem xét vai trò của nghiên cứu, phát triển và cải tiến trong chiến lược sản xuất; liên hệ một vài bước chủ yếu trong việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ bao gồm nguồn cung ứng toàn cầu, kỹ thuật giảm chi phí, duy trì chất lượng, kiểm soát hàng tồn kho.

   39 p cit 10/08/2016 196 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 8 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 8 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 8 - Chiến lược marketing. Chương này tập trung tìm hiểu quy trình đươc sử dụng trong việc hướng dẫn đánh giá thị trường quốc tế của hàng hóa, dịch vụ; xem xét những yếu tố chính có thể tác động đến chiến lược Marketing quốc tế của các công ty đa quốc gia.

   53 p cit 10/08/2016 149 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 2 trình bày yếu tố môi trường chính trị - pháp luật trong môi trường kinh doanh quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm nghiên cứu, so sánh một số yếu tố chính của các môi trường chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa quốc tế có thể tác động điều chỉnh, thay đổi chiến lược kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia.

   20 p cit 10/08/2016 181 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 3 trình bày yếu tố môi trường kinh tế trong môi trường kinh doanh quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Môi trường kinh tế của một quốc gia, hội nhập kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cit 10/08/2016 143 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 5 - Chiến lược kinh doanh quốc tế. Mục tiêu của chương: Giải thích cách hình thành chiến lược, nhấn mạnh mô tả môi trường bên trong và bên ngoài; mô tả cách thực hiện chiến lược; thảo luận những cách thực thức mà công ty đa quốc gia kiểm soát và đánh giá chiến lược.

   28 p cit 10/08/2016 155 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 9 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 9 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 9 - Quản trị nguồn nhân lực. Mục tiêu của chương này nhằm tìm hiểu các chiến lược nguồn nhân lực cho các hoạt động quốc tế của các công ty đa quốc gia, tìm hiểu các tiêu chuẩn tuyển chọn và các phương pháp đào tạo, phát triển cũng như các chính sách về nguồn nhân lực quốc tế.

   47 p cit 10/08/2016 148 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 10 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 10 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 10 trình bày về quản trị tài chính quốc tế. mục tiêu chương này nhằm so sánh các mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con về xác định và kiểm soát các kế hoạch tài chính. Chương này cũng nghiên cứu một vài kỹ thuật thông dụng được sử dung trong quản lý dòng tiền mặt toàn cầu.

   29 p cit 10/08/2016 147 1

 • Giáo trình môn học Phân tích hoạt động kinh doanh - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình môn học Phân tích hoạt động kinh doanh - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Phần 1 giáo trình gồm các chương: Chương I - Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh, chương II - Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, chương III - Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp.

   76 p cit 21/04/2016 201 2

 • Giáo trình môn học Phân tích hoạt động kinh doanh - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Giáo trình môn học Phân tích hoạt động kinh doanh - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Phần 2 giáo trình gồm các chương: Chương IV - Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm, chương V - Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chương VI - Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p cit 21/04/2016 217 2

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Mục đích của quyển sách này là thông tin đến các nhà doanh nghiệp những vấn đề, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm hạn chế những rủi ro, những thiệt hại có thể xảy đến cho doanh nghiệp. Giáo trình gồm 2 phần, phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu. Mời bạn đọc tham khảo.

   77 p cit 29/12/2015 172 1

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình nội dung chương 3 trở đi. Nội dung phần này trình bày các vấn đề giao tiếp trong kinh doanh, quản trị chất lượng, chi phí trong kinh doanh, quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.

   58 p cit 29/12/2015 216 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, liên kết kinh tế quốc tế Nhà nước, một số liên kết kinh tế quốc tế quan trọng, liên kết kinh tế quốc tế tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cit 28/12/2015 157 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số