• Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn: Thủ tục hải quan - CĐ Tài Chính Hải Quan

    Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn: Thủ tục hải quan - CĐ Tài Chính Hải Quan

    Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn: Thủ tục hải quan - CĐ Tài Chính Hải Quan sẽ tổng hợp và phân tích các lý thuyết về thủ tục hải quan, cung cấp các bài tập khai trên tờ khai hải quan và các bài tập tình huống khác để giúp các bạn sinh viên có thể ôn tập tốt nghiệp một cách tốt hơn.

     13 p cit 08/07/2014 135 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số