• Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2 - TS. Lưu Thanh Tâm

  Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2 - TS. Lưu Thanh Tâm

  Nội dung "Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2" gồm có: ISO 9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế về Quản trị chất lượng, quản trị chất lượng toàn diện - TQM, giới thiệu các tiêu chuẩn và quản lí chất lượng khác. Đây là cuốn sách được xem như giáo trình lý thuyết và thực hành đối với ngành Quản trị kinh doanh. Tác giả...

   181 p cit 29/05/2015 386 8

 • Giáo trình Phân tích họat động kinh doanh - Phần II - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Giáo trình Phân tích họat động kinh doanh - Phần II - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân...

   106 p cit 03/04/2014 206 7

 • Phân tích hoạt động kinh doanh

  Phân tích hoạt động kinh doanh

  Phân tích hoạt động kinh doanh phần lý thuyết gồm 5 chương sau: Chương 1: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh, chương 2: Phân tích chi phí và giá thành, chương 3: Phân tích tình hình tiêu thụ, chương 4: Phân tích lợi nhuận, chương 5: Phân tích tài chính.

   120 p cit 03/04/2014 158 7

 • Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 1 - TS. Lưu Thanh Tâm

  Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 1 - TS. Lưu Thanh Tâm

  Nội dung "Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 1" gồm có: Những vấn đề căn bản về chất lượng và quản lý chất lượng, đo lường chất lượng sản phẩm/hệ thống, các công cụ kỹ thuật quản lý trong chất lượng.

   92 p cit 29/05/2015 358 7

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

  Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

  Nội dung của chương 4 "Học thuyết đào tạo" thuộc bài giảng lý thuyết quản trị hiện đại gồm có những nội dung chính như: Đào tạo cung cấp cho nhân viên, thông tin kỹ năng, hiểu tổ chức và mục tiêu của tổ chức, khả năng đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

   23 p cit 24/11/2016 671 6

 • Hướng dẫn lập kế hoạch Kinh doanh - David H. Bangs. Jr

  Hướng dẫn lập kế hoạch Kinh doanh - David H. Bangs. Jr

  Cuốn sách "Hướng dẫn lập kế hoạch Kinh doanh" gồm phần giới thiệu khái quát về kế hoạch kinh doanh, phần công việc kinh doanh, phần dữ liệu về tài chính, phần đề xuất về tài chính, phần tài liệu hỗ trợ thêm và 4 phụ lục về những đặc điểm chính của kế hoạch kinh doanh luân phiên, kế hoạch kinh doanh mẫu và bảng kê.

   50 p cit 03/04/2014 379 6

 • Giáo trình Quản trị chất lượng - Trương Thị Ngọc Uyên

  Giáo trình Quản trị chất lượng - Trương Thị Ngọc Uyên

  Cuốn sách này được biên soạn như là một tài liệu tham khảo để giúp các bạn sinh viên dễ dàng hơn trong công việc học tập, nghiên cứu và theo dõi bài giảng trên lớp. Nội dung giáo trình cung cấp thêm cho các bạn những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến chất lượng và quản trị chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng...

   154 p cit 03/04/2014 195 5

 • Tài liệu Hướng dẫn học tập Quản trị bán hàng - Th.S Tôn Thất Hải & Th.S Hà Thị Thùy Dương

  Tài liệu Hướng dẫn học tập Quản trị bán hàng - Th.S Tôn Thất Hải & Th.S Hà Thị Thùy Dương

  Tài liệu Hướng dẫn học tập Quản trị bán hàng được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về: những khái quát của Quản trị bán hàng, bản chất của nghề bán hàng, giám đốc bán hàng chuyên nghiệp, các hoạt động trong bán hàng. Bên cạnh đó, tài liệu còn giúp các bạn biết được cách quản lý năng suất của lực lượng bán...

   170 p cit 30/08/2014 204 4

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ - tập 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ - tập 1

  Giáo trình gồm 12 chương. Chương 1 đến chương 12, với những kiến thức lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại và các tác nghiệp cụ thể trong mua bán, vận chuyển và bảo quản hàng hóa. Tài liệu được soạn ra trên cơ sở kế thừa những kiến thức cơ bản cập nhật tình hình thực tiễn và đón bắt xu hướng phát triển...

   34 p cit 03/04/2014 177 4

 • Giáo trình Quản lý chất lượng những vấn đề căn bản - TS Nguyễn Phúc Thịnh

  Giáo trình Quản lý chất lượng những vấn đề căn bản - TS Nguyễn Phúc Thịnh

  Giáo trình Quản lý chất lượng những vấn đề căn bản của TS Nguyễn Phúc Thịnh trình bày về những khái niệm căn bản về quản lý chất lượng, xu hướng quản lý chất lượng hiện nay. Tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng, lượng hóa chất lượng, tìm hiểu về các bộ tiêu chuẩn chất lượng và một số vấn đề khác. Quản lý...

   70 p cit 30/08/2014 159 3

 • Giáo trình Kế hoạch Kinh doanh - Th.S Bùi Đức Tuân

  Giáo trình Kế hoạch Kinh doanh - Th.S Bùi Đức Tuân

  Cuốn giáo trình kế hoạch kinh doanh được kết cấu thành 5 chương: Kế hoạch kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp, Kế hoạch Marketing, Kế hoạch sản xuất và dự trữ, Kế hoạch nhân sự, Kế hoạch tài chính và ngân sách và để nắm rõ ý nghĩa nội dung của từng chương mời các bạn tham khảo giáo trình.

   314 p cit 03/04/2014 248 3

 • Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh

  Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh

  Cuốn sách Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế do Tiến sĩ Nguyễn Khắc Minh biên soạn nhằm giới thiệu chững thành tựu hiện đại về phương pháp phân tích và xây dựng chương trình phát triển kinh tế nhiều giai đoạn. Vấn đề xây dựng chương trình như thế một cách tốt nhất được đặt ra dưới dạng bài toán gọi là tối ưu hóa tự động. Nền...

   365 p cit 03/04/2014 147 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số