• Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2 - TS. Lưu Thanh Tâm

  Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2 - TS. Lưu Thanh Tâm

  Nội dung "Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2" gồm có: ISO 9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế về Quản trị chất lượng, quản trị chất lượng toàn diện - TQM, giới thiệu các tiêu chuẩn và quản lí chất lượng khác. Đây là cuốn sách được xem như giáo trình lý thuyết và thực hành đối với ngành Quản trị kinh doanh. Tác giả...

   181 p cit 29/05/2015 400 8

 • Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 1 - TS. Lưu Thanh Tâm

  Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 1 - TS. Lưu Thanh Tâm

  Nội dung "Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 1" gồm có: Những vấn đề căn bản về chất lượng và quản lý chất lượng, đo lường chất lượng sản phẩm/hệ thống, các công cụ kỹ thuật quản lý trong chất lượng.

   92 p cit 29/05/2015 375 7

 • Giáo trình Phân tích họat động kinh doanh - Phần II - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Giáo trình Phân tích họat động kinh doanh - Phần II - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân...

   106 p cit 03/04/2014 222 7

 • Phân tích hoạt động kinh doanh

  Phân tích hoạt động kinh doanh

  Phân tích hoạt động kinh doanh phần lý thuyết gồm 5 chương sau: Chương 1: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh, chương 2: Phân tích chi phí và giá thành, chương 3: Phân tích tình hình tiêu thụ, chương 4: Phân tích lợi nhuận, chương 5: Phân tích tài chính.

   120 p cit 03/04/2014 168 7

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

  Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

  Nội dung của chương 4 "Học thuyết đào tạo" thuộc bài giảng lý thuyết quản trị hiện đại gồm có những nội dung chính như: Đào tạo cung cấp cho nhân viên, thông tin kỹ năng, hiểu tổ chức và mục tiêu của tổ chức, khả năng đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

   23 p cit 24/11/2016 695 6

 • Hướng dẫn lập kế hoạch Kinh doanh - David H. Bangs. Jr

  Hướng dẫn lập kế hoạch Kinh doanh - David H. Bangs. Jr

  Cuốn sách "Hướng dẫn lập kế hoạch Kinh doanh" gồm phần giới thiệu khái quát về kế hoạch kinh doanh, phần công việc kinh doanh, phần dữ liệu về tài chính, phần đề xuất về tài chính, phần tài liệu hỗ trợ thêm và 4 phụ lục về những đặc điểm chính của kế hoạch kinh doanh luân phiên, kế hoạch kinh doanh mẫu và bảng kê.

   50 p cit 03/04/2014 393 6

 • Giáo trình Quản trị chất lượng - Trương Thị Ngọc Uyên

  Giáo trình Quản trị chất lượng - Trương Thị Ngọc Uyên

  Cuốn sách này được biên soạn như là một tài liệu tham khảo để giúp các bạn sinh viên dễ dàng hơn trong công việc học tập, nghiên cứu và theo dõi bài giảng trên lớp. Nội dung giáo trình cung cấp thêm cho các bạn những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến chất lượng và quản trị chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng...

   154 p cit 03/04/2014 205 5

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ - tập 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ - tập 1

  Giáo trình gồm 12 chương. Chương 1 đến chương 12, với những kiến thức lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại và các tác nghiệp cụ thể trong mua bán, vận chuyển và bảo quản hàng hóa. Tài liệu được soạn ra trên cơ sở kế thừa những kiến thức cơ bản cập nhật tình hình thực tiễn và đón bắt xu hướng phát triển...

   34 p cit 03/04/2014 187 4

 • Tài liệu Hướng dẫn học tập Quản trị bán hàng - Th.S Tôn Thất Hải & Th.S Hà Thị Thùy Dương

  Tài liệu Hướng dẫn học tập Quản trị bán hàng - Th.S Tôn Thất Hải & Th.S Hà Thị Thùy Dương

  Tài liệu Hướng dẫn học tập Quản trị bán hàng được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về: những khái quát của Quản trị bán hàng, bản chất của nghề bán hàng, giám đốc bán hàng chuyên nghiệp, các hoạt động trong bán hàng. Bên cạnh đó, tài liệu còn giúp các bạn biết được cách quản lý năng suất của lực lượng bán...

   170 p cit 30/08/2014 215 4

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

  Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

  Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại - Chương 3 tiếp tục trình bày "Các lý thuyết quản trị hiện đại". Nội dung chính trong chương này gồm có: thuyết Z, phương thức Toyota và Keiretsu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p cit 24/11/2016 669 3

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô - PGS.TS Phạm Văn Minh

  Giáo trình Kinh tế học vi mô - PGS.TS Phạm Văn Minh

  Nội dung cơ bản của cuốn sách là phù hợp với nguyên tắc thống nhất với nội dung chương trình giảng dạy môn học Kinh tế vi mô khối trung cấp kinh tế. Giáo trình gồm 7 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô là tổng quan về kinh tế học vi mô, cung - cầu, co dãn của cầu, lý thuyết tiêu dùng, sản xuất - chi phí - lợi nhuận, cạnh...

   150 p cit 08/09/2014 214 3

 • Giao dịch và đàm phán kinh doanh - NXB. Thống kê

  Giao dịch và đàm phán kinh doanh - NXB. Thống kê

  Giáo trình gồm có 12 chương. Chương 1 khái quát về đối tượng và nội dung của môn học. Chương 2 giới thiệu những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh. Chương 3 đề cập đến những nguyên lý của giao dịch kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch là nội dung trong chương 4. Chương 5 & 6 nghiên cứu về tâm lý trong giao dịch đàm...

   346 p cit 03/04/2014 175 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số