» Từ khóa: Crystal Report

Kết quả 1-1 trong khoảng 1
  • Crystal Report

    Crystal Report

    Form được dùng để đưa thông tin dữ liệu từ bên ngoài vào chương trình. Tuy nhiên, việc khai thác chương trình không chỉ ở chỗ nhập vào các thông tin mà còn hiển thị các thông tin theo một thứ tự nào đó. Có thể các thông tin đó phải được tổng hợp, sắp xếp lại. Sau các bước trên, các thông tin được xuất ra trên màn hình và có thể in ra giấy...

     24 p cit 17/04/2013 156 1

    Từ khóa: Crystal Report, hệ thống thông tin, thông tin dữ diệu, thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn khai thác thư viện số