• Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - GV.Nguyễn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - GV.Nguyễn Thị Hồng Vân

  Chương 1 Tổng quan về thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử, sẽ giới thiệu đến người học các nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau đây: Phân loại các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, một số mô hình kinh doanh thương mại điện tử điển hình, đánh giá các website thương mại điện tử, thương mại điện tử Việt Nam 2007.

   57 p cit 25/05/2016 113 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - GV.Nguyễn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - GV.Nguyễn Thị Hồng Vân

  Chương 2 Marketing điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử, sẽ giới thiệu đến người học các nội dung kiến thức sau: Tổng quan về marketing điện tử, chiến lược marketing điện tử, các bước tiến hành marketing điện tử trong doanh nghiệp.

   83 p cit 25/05/2016 119 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - GV.Nguyễn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - GV.Nguyễn Thị Hồng Vân

  Chương 3 Giao dịch điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử, sẽ giới thiệu đến người học nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, luật điều chỉnh thương mại điện tử.

   49 p cit 25/05/2016 106 1

 • Bài giảng Hợp đồng điện tử - Ths.Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Hợp đồng điện tử - Ths.Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Hợp đồng điện tử do Ths.Nguyễn Văn Thoan biên soạn, sẽ giới thiệu đến người học nội dung kiến thức về: Tổng  quan về hợp đồng điện tử, một số hợp đồng điện tử phổ biến, áp dụng chữ ký số vào hợp đồng điện tử, một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng thương mại điện tử.

   59 p cit 25/05/2016 130 2

 • Chuyên đề thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử

  Chuyên đề thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử

  Chuyên đề thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử trình bày các nội dung: Case-Study, một số định nghĩa, khung hoạt động, phân loại, hệ thống EC trong doanh nghiệp, lịch sử phát triển của EC, thuận lợi & hạn chế. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   34 p cit 25/05/2016 151 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Nội dung Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1 Giới thiệu về Internet trình bày khái niệm, cấu tạo và các thiết bị mạng Internet. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau.

   21 p cit 25/05/2016 131 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Tìm hiểu về Website - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Tìm hiểu về Website - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Trong nội dung chương 2 - Tìm hiểu về Website của bài giảng "Thương mại điện tử" nhằm trình bày về khái niệm, kiến trúc một website, các bước xây dựng một website. Trang web là một tệp văn bản có chứa đựng ngôn ngữ lập trình siêu văn bản (HyperText Markup Language HTML) để tích hợp hình ảnh, âm thanh và những trang web khác.

   21 p cit 25/05/2016 106 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Nội dung của Bài giảng Thương mại điện tử Chương 5 Thương mại điện tử nhằm giới thiệu về khái niệm thương mại điện tử, lợi ích của thương mại điện tử, chu trình thương mại điện tử, thuật thương mại điện tử.

   9 p cit 25/05/2016 137 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Mục tiêu chính của chương 4 Sử dụng Frontpage 2003 để tạo một trang web đơn giản nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm giúp sinh viên tạo trang web với FrontPage 2003, xử lý văn bản & một số đối tượng khác. Multimedia hóa trang web.

   82 p cit 25/05/2016 131 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Trương Việt Phương

  Mục tiêu chính của môn học Thương mại điện tử giúp người học đánh giá được các mô hình thương mại điện tử, nắm được cách thức tiến hành thương mại điện tử cho doanh nghiệp, nắm được cách thức quảng bá doanh nghiệp trên môi trường Internet .

   16 p cit 25/05/2016 94 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 6 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 6 - ThS. Trương Việt Phương

  Mục tiêu của bài 6 Các phần mềm phục vụ thương mại điện tử Electronic Commerce Software thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu các chức năng chủ yếu trong 1 phần mềm phục vụ thương mại điện tử, các phần mềm (giải pháp) dùng cho các công ty thực hiện thương mại điện tử theo qui mô doanh nghiệp.

   104 p cit 25/05/2016 108 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Trương Việt Phương

  Nội dung cơ bản của bài 2 Internet và web cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử nhằm trình bày về kiến trúc mạng của các mạng hỗ trợ cho Internet và thương mại điện tử, các nghi thức (Protocols) sử dụng để giao dịch thương mại và gửi nhận e-mail. Các chương trình tiện ích để theo dõi (trace), định vị(locate) và kiểm tra (verify) trạng thái các...

   110 p cit 25/05/2016 113 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số