• Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Trong chương 3 Thị trường thương mại điện tử thanh toán trực tuyến nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về thị trường thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến. Thị trường Thương mại điện tử là nơi trao đổi thông tin, hàng hoá, dịch vụ, thanh toán.

   42 p cit 25/05/2016 176 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Thái Kim Phụng

  Trong chương 6 Triển khai hoạt động thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu doanh nghiệp Việt Nam và thương mại điện tử, các bước cần thực hiện khi tham gia thương mại điện tử, xây dựng kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử.

   54 p cit 25/05/2016 157 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 9 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 9 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài 9 Các hệ thống thanh toán điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về các phương pháp thanh toán trong thương mại điện tử, xử lý giao dịch với thẻ tín dụng, bảo mật với nghi thức SET, ví tiền điện tử (E-Wallet), hệ thống tiền điện tử.

   84 p cit 25/05/2016 144 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 10 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 10 - ThS. Trương Việt Phương

  Sau khi học xong bài 10 E - Marketing của bài giảng Thương mại điện tử trình bày về marketing trực tuyến và các lợi ích mang đến, các kỹ năng của 1 nhân viên marketing trực tuyến, các phương tiện marketing trực tuyến. Các phương pháp xác định thị trường mục tiêu.

   60 p cit 25/05/2016 112 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Giới thiệu về thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Giới thiệu về thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1 Giới thiệu về thương mại điện tử nhằm nêu định nghĩa thương mại điện tử và mô tả sự khác biệt với kinh doanh điện tử. Định danh và mô tả các đặc tính của công nghệ thương mại điện tử. Mô tả các mô hình chính của thương mại điện tử.

   24 p cit 25/05/2016 152 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

  Nội dung chính của Chương 2 Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử nằm trong Bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về nhận diện các thành phần then chốt của các mô hình kinh doanh thương mại điện tử. Mô tả các mô hình kinh doanh chính của B2C. Giải thích các ý niệm và chiến lược kinh doanh then chốt thích hợp cho thương mại điện tử.

   58 p cit 25/05/2016 171 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Website thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Website thương mại điện tử

  Các thành phần của một website thương mại điện tử, kiến trúc website thương mại điện tử. Những công cụ cho website thương mại điện tử, các thành phần của việc xây dựng trang web thương mại điện tử. Những lĩnh vực chính cần phải đưa ra yêu cầu trong xây dựng trang web thương mại điện tử.

   15 p cit 25/05/2016 111 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Thương mại điện tử - Giới thiệu môn học

  Sau khi học xong Bài giảng Thương mại điện tử, sinh viên có thể: Nắm bắt một số kiến thức về công nghệ internet, các mô hình thương mại điện tử. Khám phá các ứng dụng kinh doanh của công nghệ phát triển này. Biết được các hình thức tiếp thị trên mạng, các phương thức giao dịch và thanh toán điện tử.

   20 p cit 25/05/2016 174 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 6: Hệ thống thanh toán trong thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 6: Hệ thống thanh toán trong thương mại điện tử

  Mục tiêu của chương 6 Hệ thống thanh toán trong thương mại điện tử nằm trong Bài giảng Thương mại điện tử nhằm mô tả những đặc điểm của một hệ thống thanh toán truyền thống. Biết được những giới hạn hiện tại của hệ thống thẻ tín dụng thanh toán qua mạng. Biết được các đặc điểm và chức năng của ví điện tử. Mô tả những đặc...

   47 p cit 25/05/2016 286 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 5: Bảo mật trong thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 5: Bảo mật trong thương mại điện tử

  Mục tiêu chính trong Bài giảng Thương mại điện tử Chương 5 Bảo mật trong thương mại điện tử nhằm mô tả các khía cạnh bảo mật trong thương mại điện t. Các công cụ bảo mật các kênh truyền thông, các công cụ bảo vệ mạng, máy chủ và máy khách. Thảo luận về tầm quan trọng của cách chính sách, thủ tục và luật lệ để tăng tính an toàn.

   53 p cit 25/05/2016 227 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Trương Việt Phương

  Môn học Thương mại điện tử gồm 12 bài giảng nhằm đánh giá được các mô hình thương mại điện tử, nắm được cách thức tiến hành TMĐT cho DN, nắm được cách thức quảng bá doanh nghiệp trên môi trường Internet.

   8 p cit 25/05/2016 136 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Trương Việt Phương

  Nội dung chính của chương 2 Xây dựng website thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về Xây dựng website thương mại điện tử theo cách tiếp cận hệ thống, các phần trong xây dựng web, quy trình phát triển hệ thống.

   47 p cit 25/05/2016 145 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số