• Báo cáo: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử - Ban cơ yếu chính phủ

  Báo cáo: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử - Ban cơ yếu chính phủ

  Chúng ta dều biết rằng, càng ngày Internet càng phát triển và các cách mà chúng ta có thể sử dụng nó cũng thay đổi theo. Khi một đối thủ cạnh tranh có thể truy nhập trái phép vào các thông báo và các thông tin số, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trước đây. Trong thương mại điện tử thì các mối quan tâm về an toàn thông tin luôn phải...

   264 p cit 06/03/2014 216 4

 • Đề tài: "Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại điện tử"

  Đề tài: "Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại điện tử"

  Thực hiện đề tài Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại điện tử với mục đích tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà kinh doanh đưa ra các giải pháp hợp lý cho Thương mại điện tử trong môi trường Việt Nam nhằm từng bước hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam ngày một phát triển. Việc đưa các thông tin, kiến...

   90 p cit 05/03/2014 199 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số