• Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 trình bày các vấn đề về sự hình thành và phát triển của internet, khái niệm về thương mại điện tử, mô hình thương mại điện tử, quá trình phát triển, điều kiện phát triển thương mại điện tử, lợi ích và hạn chế của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p cit 08/07/2014 253 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 2 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 2 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 2 trình bày về mô hình thương mại điện tử như quy trình thương mại truyền thống, phân loại mô hình, một số mô hình kinh doanh thương mại điện tử điển hình.

   50 p cit 08/07/2014 187 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 4 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 4 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 4 trình bày các kiến thức về hợp đồng điện tử như những vấn đề chung về hợp đồng điện tử, phân loại hợp đồng điện tử, ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử.

   121 p cit 08/07/2014 180 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số