• Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 2 - Chiến lược kinh doanh điện tử. Chương này gồm có những nội dung chính sau: giới thiệu về chiến lược kinh doanh điện tử, phân tích chiến lược, mục tiêu chiến lược, định danh chiến lược, hiện thực chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cit 19/06/2016 317 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 1 - Tổng quan về kinh doanh điện tử. Chương này cung cấp những kiến thức: Giới thiệu về thương mại điện tử (EC) và kinh doanh điện tử (EB), ảnh hưởng của các kênh điện tử đối với kinh doanh truyền thống, thương mại điện tử và kinh doanh điện tử,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p cit 19/06/2016 432 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về vấn đề thu mua điện tử (E-Procurement). Trong chương này gồm có những nội dung chính sau: Thu mua điện tử là gì? Các động lực, rủi ro và ảnh hưởng, hiện thực, tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p cit 19/06/2016 299 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 5 cung cấp những kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng điện tử. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quản trị chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, các lựa chọn tái cấu trúc chuỗi cung ứng, dùng kinh doanh điện tử để tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chấp nhận các ứng dụng EB, thực hiện SCM. Mời các bạn tham khảo.

   16 p cit 19/06/2016 326 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 4 - Hợp đồng điện tử. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Hợp đồng điện tử là gì? Đặc điểm của hợp đồng điện tử, phân loại hợp đồng điện tử, lợi ích của hợp đồng điện tử, dịch vụ hỗ trợ cho hợp đồng điện tử, quá trình thương lượng trực tuyến, công nghệ hỗ trợ cho hợp đồng điện tử, Luật giao dịch...

   11 p cit 19/06/2016 318 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 6 - Quản trị quan hệ khách hàng điện tử. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu: E-CRM là gì? Marketing chuyển đổi, quá trình mua hàng trực tuyến, quản trị thu hút khách hàng, quản trị duy trì khách hàng, quản trị mở rộng khách hàng, giải pháp công nghệ cho CRM.

   22 p cit 19/06/2016 291 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 2 - Các yếu tố trong phát triển hệ thống thông tin quản lý. Các nội dung chính trong chương: Các yếu tố về tổ chức (organisational themes), các yếu tố về con người (people themes), các yếu tố về mô hình hóa (modelling themes), phát triển nhanh và tiến hóa (rapid and evolutionary development), các yếu tố về công nghệ (engineering themes), các yếu tố về môi...

   77 p cit 19/06/2016 321 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 3 - Các kỹ thuật trong phát triển hệ thống thông tin quản lý. Nội dung chính trong chương gồm: Kỹ thuật toàn diện, kỹ thuật dữ liệu, kỹ thuật theo quy trình, kỹ thuật hướng đối tượng, kỹ thuật quản lý dự án, kỹ thuật về tổ chức, kỹ thuật về con người, kỹ thuật trong bối cảnh.

   72 p cit 19/06/2016 323 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng cung cấp những kiến thức liên quan đến phát triển hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức/doanh nghiệp và một số phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thông tin quản lý được sử dụng rộng rãi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cit 19/06/2016 313 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 1 - Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Bối cảnh, các khái niệm, chu trình phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   35 p cit 19/06/2016 334 1

 • Bài giảng Bài 6: Thực hiện bảo mật trong thương mại điện tử

  Bài giảng Bài 6: Thực hiện bảo mật trong thương mại điện tử

  Bảo vệ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ; kỹ thuật WaterMarking và 1 số công ty cung cấp giải pháp; thiết lập bảo vệ trong trình duyệt Web;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Bài 6: Thực hiện bảo mật trong thương mại điện tử".

   20 p cit 19/06/2016 291 1

 • Bài giảng Internet & thương mại điện tử - Hà Văn Sang

  Bài giảng Internet & thương mại điện tử - Hà Văn Sang

  Bài giảng trình bày về tổng quan về Internet, khái niệm và lịch sử phát triển, tổ chức của mạng Internet, các ứng dụng trên Internet.

   18 p cit 25/05/2016 349 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số