• Đề ôn thi trắc nghiệm: Thương mại điện tử

    Đề ôn thi trắc nghiệm: Thương mại điện tử

    Thương mại điện tử thông thường được xem ở các khía cạnh của kinh doanh điện tử (e-business). Nó cũng bao gồm việc trao đổi dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho các nguồn tài chính và các khía cạnh thanh toán của việc giao dịch kinh doanh.

     37 p cit 19/07/2012 185 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số