• Cơ bản về Logistics

  Cơ bản về Logistics

  Ngày nay với rất nhiều yếu tố, Logistics trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Tính hệ thống là yêu cầu căn bản của logistics, vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, quản lý logistics trở thành...

   13 p cit 03/01/2013 44 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 10 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 10 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 10 - Pháp luật đạo đức thương mại điện tử do Nguyễn Đức Cương biên soạn bao gồm những nội dung về chính sách thương mại điện tử; pháp luật thương mại điện tử; đạo đức thương mại điện tử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   10 p cit 15/05/2016 202 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 10 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 10 - ThS. Trương Việt Phương

  Sau khi học xong bài 10 E - Marketing của bài giảng Thương mại điện tử trình bày về marketing trực tuyến và các lợi ích mang đến, các kỹ năng của 1 nhân viên marketing trực tuyến, các phương tiện marketing trực tuyến. Các phương pháp xác định thị trường mục tiêu.

   60 p cit 25/05/2016 120 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

  Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

  Bài giảng Thương mại điện tử nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức: Kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, mô hình của thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng trong thương mại điện tử, tiếp thị trong thương mại điện tử, hệ thống thanh toán trong thương mại điện tử, vấn đề bảo mật, có khả năng: Phân tích, đánh giá các mô hình...

   11 p cit 24/08/2015 251 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 3 - Các kỹ thuật trong phát triển hệ thống thông tin quản lý. Nội dung chính trong chương gồm: Kỹ thuật toàn diện, kỹ thuật dữ liệu, kỹ thuật theo quy trình, kỹ thuật hướng đối tượng, kỹ thuật quản lý dự án, kỹ thuật về tổ chức, kỹ thuật về con người, kỹ thuật trong bối cảnh.

   72 p cit 19/06/2016 325 1

 • Bài giảng Luật thương mại điện tử - ThS. Định Thị Thanh Nhàn

  Bài giảng Luật thương mại điện tử - ThS. Định Thị Thanh Nhàn

  Bài giảng Luật thương mại điện tử do ThS. Định Thị Thanh Nhàn thực hiện. Nội dung bài giảng trình bày về khái niệm thương mại điện tử, phân loại, lợi ích, các loại hình, thách thức, quản lý,...của thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p cit 11/12/2014 156 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 9 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 9 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài 9 Các hệ thống thanh toán điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về các phương pháp thanh toán trong thương mại điện tử, xử lý giao dịch với thẻ tín dụng, bảo mật với nghi thức SET, ví tiền điện tử (E-Wallet), hệ thống tiền điện tử.

   84 p cit 25/05/2016 149 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Trần Trí Dũng

  Nội dung cơ bản của chương 7 Thanh toán trong thương mại điện tử nằm trong bài giảng thương mại điện tử nhằm trình bày về các kiến thức: Tổng quan về thanh toán điện tử, các phương tiện thanh toán, các phương pháp thanh toán của thương mại điện tử.

   26 p cit 24/08/2015 190 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 2 - Các yếu tố trong phát triển hệ thống thông tin quản lý. Các nội dung chính trong chương: Các yếu tố về tổ chức (organisational themes), các yếu tố về con người (people themes), các yếu tố về mô hình hóa (modelling themes), phát triển nhanh và tiến hóa (rapid and evolutionary development), các yếu tố về công nghệ (engineering themes), các yếu tố về môi...

   77 p cit 19/06/2016 322 1

 • Bài giảng Hợp đồng thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Hợp đồng thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Hợp đồng thương mại điện tử trình bày tổng quan về hợp đồng điện tử; một số hợp đồng điện tử phổ biến; áp dụng Chữ ký số vào hợp đồng điện tử và một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng thương mại điện tử.

   59 p cit 11/12/2014 244 1

 • Chương 2: Tổng quan về quản trị Logistics

  Chương 2: Tổng quan về quản trị Logistics

  Ngày nay với rất nhiều yếu tố, Logistics trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Tính hệ thống là yêu cầu căn bản của logistics, vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, quản lý logistics trở thành...

   19 p cit 03/01/2013 47 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số