• Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử sử dụng mô hình theo bài mẫu về Amazon & Cisco

  Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử sử dụng mô hình theo bài mẫu về Amazon & Cisco

  Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử sử dụng mô hình theo bài mẫu về Amazon & Cisco nhằm giới thiệu những nội dung chính của kế hoạch kinh doanh, trả lời được câu hỏi mô hình kinh doanh này là gì? Mục đích cung cấp thông tin và thu hút người đọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p cit 15/05/2016 231 3

 • Kiểm tra chiến lược

  Kiểm tra chiến lược

  Việc đào tạo cán bộ quản trị kinh doanh ở cấp doanh nghiệp có quy mô lớn, nhỏ khác nhau và ở cấp công ty kinh tế đang đặt ra rất cấp bách đối với nước ta. Chúng ta không nhanh chóng tạo ra đội ngũ doanh nhân có trình độ ngang tầm với thời đại sẽ gây những hiệu quả khó lường trong nền kinh tế thị trường mở cửa hiện nay.

   12 p cit 03/01/2013 164 3

 • Chuỗi cung ứng điện tử, thương mại hợp tác và cổng thông tin doanh nghiệp

  Chuỗi cung ứng điện tử, thương mại hợp tác và cổng thông tin doanh nghiệp

  Tài liệu Chuỗi cung ứng điện tử, thương mại hợp tác và cổng thông tin doanh nghiệp trình bày tổng quan về chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng điện tử, chìa khóa kích hoạt chuỗi cung ứng công nghệ: RFID và Rubee, Kế hoạch hợp tác, CPER và thiết kế hợp tác,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Thương mại điện tử.

   31 p cit 25/05/2016 205 3

 • Bài giảng Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt: Phân phối thu nhập và thương mại - James Riedel

  Bài giảng Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt: Phân phối thu nhập và thương mại - James Riedel

  Mời các bạn cùng tìm hiểu mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt trong nền kinh tế tự cung tự cấp; giá, tiền lương và phân bổ lao động; lợi ích thương mại và phân phối thu nhập; tác động phúc lợi của sự chuyển dịch lao động quốc tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt: Phân phối thu nhập và...

   19 p cit 15/05/2016 290 2

 • Thanh toán thương mại điện tử: Các loại thẻ

  Thanh toán thương mại điện tử: Các loại thẻ

  Thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ rút tiền mặt, thanh toán bằng thẻ, thị trường thẻ thanh toán tại Việt Nam là những nội dung chính trong tài liệu "Thanh toán thương mại điện tử: Các loại thẻ". Mời các bạn tham khảo.

   20 p cit 15/05/2016 150 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Chương 2 Mô hình kinh doanh thương mại điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, các nội dung trình bày trong chương này gồm: Các mô hình kinh doanh, các lưu ý để triển khai thành công mô hình kinh doanh.

   45 p cit 15/05/2016 173 2

 • Microsoft SharePoint 2010 Business Intelligence UNLEASHED

  Microsoft SharePoint 2010 Business Intelligence UNLEASHED

  Business intelligence (BI) has been around for many more years than you might think. Decision support systems (DSS) and executive information systems (EIS) from the 1970s and 1980s, along with artificial intelligence (AI) systems from the 1990s, can now all be considered as part of what BI comprises today.

   342 p cit 07/05/2013 174 2

 • Bài giảng Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo qui mô nội tại - James Riedel

  Bài giảng Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo qui mô nội tại - James Riedel

  Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên "Bài giảng Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo quy mô nội tại" của James Riedel với các nội dung chính hướng đến trình bày các nội dung chính như: Cạnh tranh độc quyền và thương mại; ý nghĩa của thương mại nội ngành; doanh nghiệp phản ứng với thương mại: kẻ được, người mất, và kết...

   26 p cit 15/05/2016 32 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - Các mô hình thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - Các mô hình thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - Các mô hình thương mại điện tử nhằm giới thiệu đến bạn đọc những nội dung: Định nghĩa về mô hình kinh doanh TMĐT, các nhân tố cấu thành lên mô hình TMĐT, vai trò của mô hình kinh doanh TMĐT, phân loại các mô hình kinh doanh TMĐT, một số mô hình kinh doanh TMĐT điển hình. Mời các bạn tham khảo.

   67 p cit 15/05/2016 163 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Chương 5 Hệ thống thanh toán điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, trong chương này nội dung trình bày về: Hệ thống thanh toán Credit Card, chuyển ngân điện tử. Để nắm rõ nội dung trong chương học, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   41 p cit 15/05/2016 169 2

 • Bài giảng Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo - James Riedel

  Bài giảng Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo - James Riedel

  Bài giảng Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo - James Riedel tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mô hình Ricardo về nền kinh tế tự cung tự cấp; lợi ích từ thương mại; tỉ lệ thương mại - lợi ích được chia như thế nào; lương tương đối và năng suất - bí ẩn của Krugman;...

   17 p cit 15/05/2016 335 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Giao dịch điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Giao dịch điện tử

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về Công nghệ thông tin, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Giao dịch điện tử" dưới đây. Nội dung bài giảng cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, đặc điểm HĐĐT, các loại HĐĐT, điều kiện hiệu lực của HĐĐT,...

   89 p cit 15/05/2016 269 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số