• Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3, 4: Các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử - Xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3, 4: Các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử - Xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp

  Bài giảng chương 3 và chương 4 cung cấp đến người học một số nội dung kiến thức về các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử và xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiêt bài học.

   17 p cit 15/05/2016 254 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 5: Thương mại điện tử B2C và C2C

  Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 5: Thương mại điện tử B2C và C2C

  Mục tiêu cơ bản trong Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 5: Thương mại điện tử B2C và C2C nhằm trình bày về đặc điểm bán hàng trực tuyến thành công, mô hình kinh doanh bán lẻ, quá trình mua bán hàng hóa của khách hàng.

   32 p cit 15/05/2016 206 2

 • Chuyên đề thương mại điện tử: Mô hình kinh doanh B2C

  Chuyên đề thương mại điện tử: Mô hình kinh doanh B2C

  Chuyên đề thương mại điện tử: Mô hình kinh doanh B2C trình bày các nội dung: mô hình kinh doanh, mô hình doanh thu, các mô hình kinh doanh B2C, mô hình bán lẻ, mô hình phí định kỳ, mô hình phí định kỳ cho đại lý du lịch, mô hình phí giao dịch, mô hình phí giao dịch cho môi giới cổ phiếu,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   40 p cit 25/05/2016 213 2

 • Bài giảng Tranh luận về chính sách thương mại - Lê Vũ Quân

  Bài giảng Tranh luận về chính sách thương mại - Lê Vũ Quân

  Mời các bạn cùng tìm hiểu thương mại và môi trường; thương mại và lao động; thương mại và văn hóa được tình bày cụ thể trong "Bài giảng Tranh luận về chính sách thương mại". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   20 p cit 15/05/2016 136 2

 • Bài giảng Chính sách thương mại ở các nước đang phát triển - Lê Vũ Quân

  Bài giảng Chính sách thương mại ở các nước đang phát triển - Lê Vũ Quân

  Bài giảng Chính sách thương mại ở các nước đang phát triển do Lê Vũ Quân biên soạn sẽ giới thiệu tới các bạn những vấn đề về công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (ISI); tự do hóa thương mại từ 1985; thương mại và tăng trưởng: cất cánh ở châu Á; nghiên cứu tình huống.

   42 p cit 15/05/2016 163 2

 • Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử gồm 7 chủ đề: Chủ đề 1 -Tổng quan về thương mại điện tử, chủ đề 2 - Internet và web-Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử, chủ đề 3 - An ninh trong thương mại điện tử, chủ đề 4 - Ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp–B2B và B2C, chủ đề 5 - Sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ...

   120 p cit 15/05/2016 145 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 6: Thương mại điện tử B2B

  Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 6: Thương mại điện tử B2B

  Mục tiêu chín trong Bài giảng Thương mại điện tử Bài 6 Thương mại điện tử B2B nhằm trình bày về khái niệm, đặc tính, và mô hình của B2B trong thương mại điện tử, các đặc tính của B2B và không gian chợ bên bán của thương điện tử B2B.

   60 p cit 15/05/2016 177 2

 • Chuyên đề thương mại điện tử: Cơ sở hạ tầng Internet, chuẩn EDI & Mạng VAN

  Chuyên đề thương mại điện tử: Cơ sở hạ tầng Internet, chuẩn EDI & Mạng VAN

  Chuyên đề thương mại điện tử: Cơ sở hạ tầng Internet, chuẩn EDI & Mạng VAN trình bày các nội dung chính: giới thiệu Internet với EC, mạng Internet, dịch vụ World Wide Web, mạng Internet 2, semantic Web. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   66 p cit 25/05/2016 167 2

 • Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel

  Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel

  Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về thương mại dựa trên lợi thế so sánh; thương mại dựa trên lợi thế theo quy mô; chính sách thương mại. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   11 p cit 15/05/2016 115 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Cơ sở hạ tầng cho phát triển thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Cơ sở hạ tầng cho phát triển thương mại điện tử

  Chương 2 của bài giảng Thương mại điện tử trình bày về cơ sở hạ tầng cho phát triển thương mại điện tử. Chương này gồm có một số nội dung như: Hạ tầng cơ sở kinh tế-chính trị-xã hội, cơ sở pháp lý về thương mại điện tử, hạ tầng công nghệ, hạ tầng cơ sở nhân lực,... Mời bạn tham khảo.

   29 p cit 15/05/2016 199 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 9: Hợp đồng điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 9: Hợp đồng điện tử

  Bài giảng Hợp đồng điện tử nhằm trình bày về tổng quan về hợp đồng điện tử. Một số hợp đồng điện tử phổ biến. Áp dụng Chữ ký số vào hợp đồng điện tử và một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng thương mại điện tử.

   51 p cit 15/05/2016 151 2

 • Chuyên đề thương mại điện tử: Tiếp thị và quảng cáo E-marketing

  Chuyên đề thương mại điện tử: Tiếp thị và quảng cáo E-marketing

  Chuyên đề thương mại điện tử: Tiếp thị và quảng cáo E-marketing trình bày các nội dung chính: hành vi mua hàng của người tiêu dùng, tiếp thị điện tử, quảng cáo điện tử. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   34 p cit 25/05/2016 176 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số