• Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Internet và các dịch vụ trên Internet

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Internet và các dịch vụ trên Internet

  Mục tiêu chính của chương 3 Internet và các dịch vụ trên Internet thuộc Bài giảng Thương mại điện tử nhằm định danh các ý niệm công nghệ then chốt. Mô tả nguyên tắc của các giao thức Internet và các chương trình tiện ích. Giải thích cấu trúc của Internet, giải thích cách thức World Wide Web làm việc.

   43 p cit 25/05/2016 146 1

 • Một số kỹ thuật phỏng vấn để nâng cao hiệu quả tuyển chọn

  Một số kỹ thuật phỏng vấn để nâng cao hiệu quả tuyển chọn

  Trong công tác tuyển dụng, "đúng người, đúng việc" là một nguyên tắc quan trọng hàng đầu bởi điều này ảnh hưởng rất lớn đến thành tích làm việc của nhân viên, để thực hiện nguyên tắc này, doanh nghiệp phải có một chiến lược nhân sự toàn diện, trong đó có một chương trình tuyển dụng lao động tốt.

   18 p cit 03/01/2013 145 2

 • Bài giảng Nền kinh tế chính trị của chính sách thương mại - James Riedel

  Bài giảng Nền kinh tế chính trị của chính sách thương mại - James Riedel

  Bài giảng Nền kinh tế chính trị của chính sách thương mại - James Riedel hướng đến nghiên cứu các vấn đề chính phủ can thiệp như thế nào; động cơ can thiệp của chính phủ; ngoại tác thương mại: Tỉ lệ thương mại từ thuế quan ở nước lớn;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   25 p cit 15/05/2016 145 2

 • Bài giảng môn Thương mại điện tử: Bài 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng môn Thương mại điện tử: Bài 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng môn "Thương mại điện tử - Bài 4: Các phần mềm phục vụ thương mại điện tử (Electronic commerce software)" trình bày các nội dung: Các chức năng chủ yếu trong 1 phần mềm phục vụ thương mại điện tử; các phần mềm (giải pháp) dùng cho các công ty thực hiện thương mại điện tử theo quy mô doanh nghiệp; đặc điểm của các site thương mại...

   60 p cit 27/10/2015 145 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Chính sách và pháp luật

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Chính sách và pháp luật

  Nội dung chủ yếu trong Bài giảng Thương mại điện tử Chương 4 Chính sách và pháp luật nhằm trình bày về một số vấn đề pháp lý liên quan đến Thương mại điện tử , Luật mẫu Thương mại điện tử của Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL) UNCITRAL). Các văn bản pháp quy về giao dịch điện tử Việt Nam.

   40 p cit 15/05/2016 145 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 (bổ sung) - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 (bổ sung) - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 (bổ sung) do Nguyễn Đức Cương thực hiện trình bày về mô hình kinh doanh; các yếu tố của mô hình kinh doanh; các mô hình kinh doanh cơ bản. Bài giảng hữu ích với các bạn quan tâm tới lĩnh vực thương mại điện tử.

   18 p cit 15/05/2016 144 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Trương Việt Phương

  Môn học Thương mại điện tử gồm 12 bài giảng nhằm đánh giá được các mô hình thương mại điện tử, nắm được cách thức tiến hành TMĐT cho DN, nắm được cách thức quảng bá doanh nghiệp trên môi trường Internet.

   8 p cit 25/05/2016 144 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Phạm Thị Vương

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Tiếp thị và quảng cáo sau đây để hiểu rõ hơn về hành vi mua của người tiêu dùng; quá trình ra quyết định mua; hồ sơ khách hàng; hỗ trợ ra quyết định mua hàng; tiếp thị, quảng cáo trực tuyến; một số cách e-Marketing; nguyên tắc thu hút sự chú ý khách hàng; hình thức quảng cáo trực...

   57 p cit 15/05/2016 144 1

 • Bài giảng Những nguyên tắc cơ bản của WTO đối với thương mại điện tử - Nguyễn Thanh Hưng

  Bài giảng Những nguyên tắc cơ bản của WTO đối với thương mại điện tử - Nguyễn Thanh Hưng

  Bài giảng Những nguyên tắc cơ bản của WTO đối với thương mại điện tử của Nguyễn Thanh Hưng bao gồm những nội dung về tuyên bố của các Bộ trưởng WTO, phân loại sản phẩm, các phương thức cung cấp dịch vụ, giao dịch thương mại điện tử qua biên giới.

   18 p cit 15/05/2016 144 2

 • Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử gồm 7 chủ đề: Chủ đề 1 -Tổng quan về thương mại điện tử, chủ đề 2 - Internet và web-Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử, chủ đề 3 - An ninh trong thương mại điện tử, chủ đề 4 - Ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp–B2B và B2C, chủ đề 5 - Sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ...

   120 p cit 15/05/2016 144 2

 • Chương 3: Dich vụ khách hàng

  Chương 3: Dich vụ khách hàng

  Khi nhìn vào các hoạt động Dịch vụ khách hàng, đôi lúc rất khó để sắp xếp và phân hạng tất cả các động lực khác nhau có liên quan nhằm xác định những nơi bạn có thể tập trung vào với mục đích đạt được các kết qua tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất.

   31 p cit 03/01/2013 144 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Trần Hoài Nam

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Trần Hoài Nam

  Chương 4 Các hệ thống thanh toán điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua các nội dung chính sau: giới thiệu về thanh toán và các vấn đề đặt ra đối với thanh toán điện tử, các hệ thống thanh toán điện tử cơ bản.

   11 p cit 15/05/2016 143 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số