• Chuyên đề Thương mại điện tử (Dành cho sinh viên CNTT) - TS. Nguyễn Đăng Hậu

  Chuyên đề Thương mại điện tử (Dành cho sinh viên CNTT) - TS. Nguyễn Đăng Hậu

  Chuyên đề Thương mại điện tử gồm 5 bài học cung cấp cho người học các kiến thức về Internet, www, trang web; khái niệm về thương mại điện tử; mô hình kinh doanh TMĐT; xây dựng một website TMĐT cho doanh nghiệp; thực hành xây dựng một website TMĐT.

   58 p cit 15/05/2016 143 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Trần Hoài Nam

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Trần Hoài Nam

  Chương 4 Các hệ thống thanh toán điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua các nội dung chính sau: giới thiệu về thanh toán và các vấn đề đặt ra đối với thanh toán điện tử, các hệ thống thanh toán điện tử cơ bản.

   11 p cit 15/05/2016 143 2

 • Báo cáo thương mại điện tử năm 2007

  Báo cáo thương mại điện tử năm 2007

  Hai năm sau khi Luật Giao dịch điện tử được ban hành, thương mại điện tử Việt Nam đã tiếp tục khẳng định chỗ đứng trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội với những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Tiếp theo Báo cáo thương mại điện tử được thực hiện từ năm 2003 đến 2006, Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2007 sẽ...

   244 p cit 19/07/2012 143 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Trương Việt Phương

  Mục tiêu cơ bản của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 3 Mô hình kinh doanh thương mại điện tử nhằm nêu các mô hình kinh doanh. Các lưu ý để triển khai thành công mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử.

   38 p cit 25/05/2016 143 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Giới thiệu môn học

  Mục tiêu học phần thương mại điện tử về lý thuyết giải thích được khái niệm, vai trò và vị trí của TMĐT trong tổ chức cũng như trong nền kinh tế hiện đại. Hiểu rõ các vấn đề phát triển TMĐT nhìn ở khía cạnh quản lý bao gồm: các mô hình kinh doanh TMĐT, thị trường TMĐT, thanh toán trực tuyến, và các vấn đề pháp lý cho việc phát triển TMĐT.

   9 p cit 25/05/2016 142 1

 • Bài giảng thương mại điện tử - Bài 1: Giới thiệu E-Commerce

  Bài giảng thương mại điện tử - Bài 1: Giới thiệu E-Commerce

  Cùng tham khảo "Bài giảng thương mại điện tử - Giới thiệu E-Commerce" sẽ giới thiệu đến với các bạn 1 số nội dung chính sau: Sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử, thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng TMĐT trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của TMĐT,...Cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   74 p cit 24/08/2015 141 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - Kỹ năng khai thác hệ thống thông tin thương mại & thị trường quốc tế trên internet

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - Kỹ năng khai thác hệ thống thông tin thương mại & thị trường quốc tế trên internet

  Bài 4 - Kỹ năng khai thác hệ thống thông tin thương mại & thị trường quốc tế trên internet trong "Bài giảng Thương mại điện tử" nhằm giới thiệu đến bạn đọc những dịch vụ thương mại mới phát triển trên internet, những dịch vụ truyền thống được ứng dụng công nghệ thông tin và xúc tiến thương mại trên internet.

   58 p cit 15/05/2016 141 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Chương 8 Khách hàng trên Internet thuộc bài giảng thương mại điện tử, trong chương này có nội dung trình bày sau: Định nghĩa khách hàng trên Internet, đặc tính sản phẩm, cách thức mua sắm của khách hàng, cách tiếp cận khách hàng trên Internet Database Marketing.

   22 p cit 15/05/2016 141 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Trương Việt Phương

  Nội dung chính của bài 4 Khách hàng trên Internet thuộc bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về định nghĩa khách hàng trên Internet, đặc tính sản phẩm, cách thức mua sắm của khách hàng, cách tiếp cận khách hàng trên Internet, Database Marketing và nghiên cứu thị trường.

   46 p cit 25/05/2016 140 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Trương Việt Phương

  Mục tiêu chính của môn học Thương mại điện tử giúp người học đánh giá được các mô hình thương mại điện tử, nắm được cách thức tiến hành thương mại điện tử cho doanh nghiệp, nắm được cách thức quảng bá doanh nghiệp trên môi trường Internet .

   16 p cit 25/05/2016 139 1

 • Marketing Thương Mại Điện Tử

  Marketing Thương Mại Điện Tử

  Trang web nào đã thu hút 150 triệu lượt truy cậ p/1 ngày? Sửdụng74 ngônngữ, có d anh thu6.140 tỷ USD vào năm 2005 và là 1 trong 15 website được truy cập nhiều nhất? Kiểm tra và đánh giá chương trình marketing thơng mại điện tử Mục đích Xem xét và đánh giá lại toàn bộ chương trình MKT TMĐT Sử dụng cộng cụ kiểm tra & đánh giá để xác định những tồn...

   47 p cit 19/07/2012 139 5

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Cơ bản Website EC của Phạm Thị Vương trình bày về khái niệm chung, chức năng đối với khách hàng, chức năng đăng nhập hệ thống, chức năng chọn hàng, chức năng đặt hàng, theo dõi đơn đặt hàng, chức năng với nhân viên bán hàng,... Mời các bạn tham khảo.

   54 p cit 15/05/2016 137 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số