• Microsoft Business Intelligence For Dummies

  Microsoft Business Intelligence For Dummies

  It’s an old, tired joke among people in the armed services that “military intelligence is a contradiction in terms.” And yet, intelligence in the military sense — accurate, timely information that can help produce an effective strategy — is more important these days than ever before. As organizations continue to pursue their goals in an economy that seems more like a battlefield, it’s no wonder that they, too, feel the need for...

   435 p cit 07/05/2013 137 1

 • Bài giảng Tranh luận về chính sách thương mại - Lê Vũ Quân

  Bài giảng Tranh luận về chính sách thương mại - Lê Vũ Quân

  Mời các bạn cùng tìm hiểu thương mại và môi trường; thương mại và lao động; thương mại và văn hóa được tình bày cụ thể trong "Bài giảng Tranh luận về chính sách thương mại". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   20 p cit 15/05/2016 136 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Cơ bản Website EC của Phạm Thị Vương trình bày về khái niệm chung, chức năng đối với khách hàng, chức năng đăng nhập hệ thống, chức năng chọn hàng, chức năng đặt hàng, theo dõi đơn đặt hàng, chức năng với nhân viên bán hàng,... Mời các bạn tham khảo.

   54 p cit 15/05/2016 136 2

 • Chuyên đề thương mại điện tử: Phần mềm trong EC

  Chuyên đề thương mại điện tử: Phần mềm trong EC

  Chuyên đề thương mại điện tử: Phần mềm trong EC trình bày các nội dung: giới thiệu, tính năng cơ bản của phần mềm EC, tính năng nâng cao của phần mềm EC, bộ phần mềm EC. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh - marketing.

   42 p cit 25/05/2016 132 2

 • QUẢN LÝ DỰ ÁN

  QUẢN LÝ DỰ ÁN

  Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Dự án là tổng thể những chính...

   188 p cit 03/01/2013 130 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Chương 4 Thương mại điện tử trên võng mạng toàn cầu WWW, nội dung trình bày trong chương này gồm: Năm (5)P cũ và mới, chiến lược thiết lập website dựa trên 5 P cũ, chiến lược thiết lập website dựa trên 5 P mới, thiết lập một website thương mại, xây dựng cộng đồng thương mại điện tử.

   53 p cit 15/05/2016 124 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 7 giới thiệu về các hệ thống thanh toán điện tử. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được: Các phương pháp thanh toán trong TMĐT, xử lý giao dịch với thẻ tín dụng, bảo mật với nghi thức SET, ví tiền điện tử (E-Wallet), hệ thống tiền điện tử, thẻ chip - Smart cards, các hệ thống thanh toán thông dụng. Mời các bạn cùng...

   54 p cit 12/01/2016 123 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Website thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Website thương mại điện tử

  Các thành phần của một website thương mại điện tử, kiến trúc website thương mại điện tử. Những công cụ cho website thương mại điện tử, các thành phần của việc xây dựng trang web thương mại điện tử. Những lĩnh vực chính cần phải đưa ra yêu cầu trong xây dựng trang web thương mại điện tử.

   15 p cit 25/05/2016 123 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 do Nguyễn Đức Cương biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử; thuận lợi và bất lợi của thương mại điện tử; tính toàn cầu hóa, sự phát triển, chuỗi giá trị và các lưu ý quan trọng khi thực hiện thương mại điện tử.

   13 p cit 15/05/2016 119 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 10 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 10 - ThS. Trương Việt Phương

  Sau khi học xong bài 10 E - Marketing của bài giảng Thương mại điện tử trình bày về marketing trực tuyến và các lợi ích mang đến, các kỹ năng của 1 nhân viên marketing trực tuyến, các phương tiện marketing trực tuyến. Các phương pháp xác định thị trường mục tiêu.

   60 p cit 25/05/2016 119 1

 • Bài giảng Marketing địa phương: Quản lý nhãn hiệu

  Bài giảng Marketing địa phương: Quản lý nhãn hiệu

  Mục tiêu của bài giảng này là giúp người học hiểu được bản chất của các nhãn hiệu và chức năng của chúng đối với cả người mua lẫn người bán, hiểu được hai khái niệm khác nhau về vốn nhãn hiệu (brand equity) – tổ chức và khách hàng – và những phương pháp đo lường chúng, kiểm định sự lành mạnh của nhãn hiệu, nắm được những khác...

   41 p cit 25/05/2016 117 2

 • Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel

  Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel

  Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về thương mại dựa trên lợi thế so sánh; thương mại dựa trên lợi thế theo quy mô; chính sách thương mại. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   11 p cit 15/05/2016 115 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số