• Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel

  Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel

  Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về thương mại dựa trên lợi thế so sánh; thương mại dựa trên lợi thế theo quy mô; chính sách thương mại. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   11 p cit 15/05/2016 105 2

 • Bài giảng Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuất - James Riedel

  Bài giảng Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuất - James Riedel

  Cùng tìm hiểu các hình thức lợi thế theo quy mô; lợi thế theo quy mô và cấu trúc thị trường; lý thuyết lợi thế bên ngoài; lợi thế bên ngoài và thương mại quốc tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuất".

   15 p cit 15/05/2016 105 2

 • Bài giảng Bài 1: Giới thiệu về Thương mại điện tử

  Bài giảng Bài 1: Giới thiệu về Thương mại điện tử

  Bài giảng Bài 1: Giới thiệu về Thương mại điện tử được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về đặc trưng của thương mại điện tử (TMDT); các giao tiếp TMDT; hình thức hoạt động chủ yếu TMDT; các mối quan hệ TMDT; lợi ích và hạn chế của TMDT;... Mời các bạn tham khảo.

   78 p cit 15/05/2016 103 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - TS. Nguyễn Đức Trí

  Chương 6 Làm việc với công cụ tìm kiếm thuộc bài giảng thương mại điện tử, trong chương học này người học sẽ đi vào tìm hiểu các câu hỏi sau: Công cụ tìm kiếm là gì?, tại sao phải nghiên cứu?, cần chú trọng đến yếu tố nào?, làm sao để có nhiều người viếng thăm?, làm sao để luôn xếp hàng đầu trong các công cụ tìm kiếm?, viễn cảnh như...

   43 p cit 25/05/2016 99 1

 • Bài giảng Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển - James Riedel

  Bài giảng Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển - James Riedel

  Bài giảng Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển - James Riedel với các nội dung chính về chi phí bảo hộ ở các nước phát triển và đang phát triển; thương mại có phải là đầu máy tăng trưởng ở các nước đang phát triển; các nước đang phát triển là lớn hay nhỏ - chấp nhận hay quyết định giá trên thị trường thế giới.

   24 p cit 15/05/2016 83 2

 • Chủ nghĩa tự do mới và Trường phái Chicago

  Chủ nghĩa tự do mới và Trường phái Chicago

  ột số người bác bỏ mọi khả năng khủng hoảng hệ thống, cho rằng một số quyết định bất ngờ là nguyên nhân gây ra toàn bộ gánh nặng của chúng ta hiện nay. Những người khác lại thấy những căn bệnh văn hóa sâu sắc đang hoành hành - sự mất dần thói quen tiết kiệm, các tương phản văn hóa của chủ nghĩa tư bản, sự xơ cứng của chính phủ ở...

   42 p cit 03/01/2013 50 1

 • Chương 2: Tổng quan về quản trị Logistics

  Chương 2: Tổng quan về quản trị Logistics

  Ngày nay với rất nhiều yếu tố, Logistics trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Tính hệ thống là yêu cầu căn bản của logistics, vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, quản lý logistics trở thành...

   19 p cit 03/01/2013 45 1

 • Cơ bản về Logistics

  Cơ bản về Logistics

  Ngày nay với rất nhiều yếu tố, Logistics trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Tính hệ thống là yêu cầu căn bản của logistics, vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, quản lý logistics trở thành...

   13 p cit 03/01/2013 41 1

 • CHƯƠNG 9: KHO BÃI

  CHƯƠNG 9: KHO BÃI

  Kho bãi và vai trò của kho bãi. Chức năng của kho bãi. Mối liên hệ giữa kho với các bộ phận khác. Các loại kho. Giới thiệu hệ thống kho bãi của một số công ty

   21 p cit 03/01/2013 38 2

 • CHƯƠNG 8: VẬN TẢI

  CHƯƠNG 8: VẬN TẢI

  Là chuyên chở, vận chuyển hàng hóa và hành khách đi từ địa điểm nầy đến 1 địa điểm khác. xong thu tiền xe ( hoặc lấy trước)

   28 p cit 03/01/2013 31 1

 • Bài giảng Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo qui mô nội tại - James Riedel

  Bài giảng Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo qui mô nội tại - James Riedel

  Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên "Bài giảng Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo quy mô nội tại" của James Riedel với các nội dung chính hướng đến trình bày các nội dung chính như: Cạnh tranh độc quyền và thương mại; ý nghĩa của thương mại nội ngành; doanh nghiệp phản ứng với thương mại: kẻ được, người mất, và kết...

   26 p cit 15/05/2016 29 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số