• Những biện pháp được áp dụng khi dự đoán thừa thiếu nhân lực trong hoạch định nhân lực của một doanh nghiệp

  Những biện pháp được áp dụng khi dự đoán thừa thiếu nhân lực trong hoạch định nhân lực của một doanh nghiệp

  So sánh các dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong dài hạn và nguồn nhân sự có sẵn. Xác dịnh dược khối lượng công việc đối với các mực tiêu và kế hoạch ngắn hạn. Phân tích khả năng cung cầu lao động cho các kế hoạch ngắn hạn..

   28 p cit 03/01/2013 235 1

 • Bài giảng Hợp đồng thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Hợp đồng thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Hợp đồng thương mại điện tử trình bày tổng quan về hợp đồng điện tử; một số hợp đồng điện tử phổ biến; áp dụng Chữ ký số vào hợp đồng điện tử và một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng thương mại điện tử.

   59 p cit 11/12/2014 230 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Dương Tố Dung

  Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Dương Tố Dung

  Nội dung chính trong bộ Bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về kiến thức chung về thương mại điện tử, những điều cần biết về Website, Marketing trực tuyến, thanh toán trực tuyến, an toàn. Mời bạn cùng tham khảo.

   100 p cit 11/12/2014 229 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Mục tiêu chính của chương 1 Tổng quan về thương mại điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm mô tả được cách thức tiến hành thương mại điện trong doanh nghiệp, phân tích được đặc điểm và vai trò của những loại hình dịch vụ trong thương mại điện tử.

   34 p cit 25/05/2016 227 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 5: Bảo mật trong thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 5: Bảo mật trong thương mại điện tử

  Mục tiêu chính trong Bài giảng Thương mại điện tử Chương 5 Bảo mật trong thương mại điện tử nhằm mô tả các khía cạnh bảo mật trong thương mại điện t. Các công cụ bảo mật các kênh truyền thông, các công cụ bảo vệ mạng, máy chủ và máy khách. Thảo luận về tầm quan trọng của cách chính sách, thủ tục và luật lệ để tăng tính an toàn.

   53 p cit 25/05/2016 227 1

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử: Chương 3 - TS. Trần Hoàng Nga

  Bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử: Chương 3 - TS. Trần Hoàng Nga

  Nội dung trong chương 3 của bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử trình bày về chữ ký điện tử, chữ ký số và chứng cứ trong giao dịch điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài học.

   9 p cit 15/05/2016 226 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 1 giới thiệu về E-Commerce. Các nội dung thảo luận trong chương này gồm có: Sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử (TMĐT), thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng TMĐT trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của TMĐT, sự phát triển của TMĐT, chuỗi giá trị trong TMĐT, các lưu ý quan trọng khi thực hiện TMĐT. Mời tham khảo.

   74 p cit 12/01/2016 223 1

 • Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2010

  Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2010

  Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2010 - Bộ Công Thương đã tiến hành phân tích, tổng hợp và đưa ra những đánh giá toàn diện về hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp Việt Nam năm 2010. Ngoài ra, Báo cáo cũng tập trung giới thiệu về hai lĩnh vực quan trọng trong thương mại điện tử, bao gồm marketing trực tuyến và vấn...

   184 p cit 11/12/2014 223 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Các loại hình kinh doanh trong TMĐT

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Các loại hình kinh doanh trong TMĐT

  Nối tiếp nội dung của chương 2 trong "Bài giảng Thương mại điện tử", chương 3 trình bày các nội dung: Các loại hình kinh doanh trong TMĐT, mô hình giao dịch giữa Doanh nghiệp với khách hàng, mô hình giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p cit 15/05/2016 221 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 2 Công nghệ thương mại điện tử và vấn đề an toàn mạng

  Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 2 Công nghệ thương mại điện tử và vấn đề an toàn mạng

  Chương 2 Công nghệ thương mại điện tử và vấn đề an toàn mạng nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản về công nghệ sử dụng trong thương mại điện tử, các vấn đề về an toàn trên mạn, các vấn đề về bảo mậ, một số vấn đề liên quan đến đánh cắp thông tin và hacker.

   26 p cit 25/05/2016 221 2

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử sử dụng mô hình theo bài mẫu về Amazon & Cisco

  Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử sử dụng mô hình theo bài mẫu về Amazon & Cisco

  Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử sử dụng mô hình theo bài mẫu về Amazon & Cisco nhằm giới thiệu những nội dung chính của kế hoạch kinh doanh, trả lời được câu hỏi mô hình kinh doanh này là gì? Mục đích cung cấp thông tin và thu hút người đọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p cit 15/05/2016 217 3

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Trần Hoài Nam

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Trần Hoài Nam

  Chương 5 Xây dựng dự án thương mại điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính về: hình thành một doanh nghiệp trực tuyến mới; xây dựng website kinh doanh; lưu trú website và đăng ký trên miền; tạo, phân phối và quản lý nội dung; thiết kế website; cung cấp các dịch vụ hỗ...

   12 p cit 25/05/2016 217 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số