• Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 1 - Tổng quan về kinh doanh điện tử. Chương này cung cấp những kiến thức: Giới thiệu về thương mại điện tử (EC) và kinh doanh điện tử (EB), ảnh hưởng của các kênh điện tử đối với kinh doanh truyền thống, thương mại điện tử và kinh doanh điện tử,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p cit 19/06/2016 435 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Hợp đồng thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

  Bài giảng Thương mại điện tử: Hợp đồng thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

  Bài giảng Thương mại điện tử: Hợp đồng thương mại điện tử của ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi trình bày những vấn đề chung về hợp đồng thương mại điện tử, phân loại hợp đồng thương mại điện tử và ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại điện tử.

   121 p cit 11/12/2014 391 1

 • Bài giảng Internet & thương mại điện tử - Hà Văn Sang

  Bài giảng Internet & thương mại điện tử - Hà Văn Sang

  Bài giảng trình bày về tổng quan về Internet, khái niệm và lịch sử phát triển, tổ chức của mạng Internet, các ứng dụng trên Internet.

   18 p cit 25/05/2016 351 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Phần 1 - Thái Thanh Sơn

  Bài giảng Thương mại điện tử: Phần 1 - Thái Thanh Sơn

  Bài giảng Thương mại điện tử: Phần 1 Mạng máy tính nhằm trình bày về tổng quan thương mại điện tử, mạng máy tính và Internet - cơ sở hạ tầng công nghệ để thực hiện thương mại điện tử...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn nền tảng hạ tầng của thương mại điện tử.

   36 p cit 28/06/2015 345 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 1 - Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Bối cảnh, các khái niệm, chu trình phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   35 p cit 19/06/2016 337 1

 • Bài giảng Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo - James Riedel

  Bài giảng Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo - James Riedel

  Bài giảng Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo - James Riedel tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mô hình Ricardo về nền kinh tế tự cung tự cấp; lợi ích từ thương mại; tỉ lệ thương mại - lợi ích được chia như thế nào; lương tương đối và năng suất - bí ẩn của Krugman;...

   17 p cit 15/05/2016 335 2

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 5 cung cấp những kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng điện tử. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quản trị chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, các lựa chọn tái cấu trúc chuỗi cung ứng, dùng kinh doanh điện tử để tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chấp nhận các ứng dụng EB, thực hiện SCM. Mời các bạn tham khảo.

   16 p cit 19/06/2016 327 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 3 - Các kỹ thuật trong phát triển hệ thống thông tin quản lý. Nội dung chính trong chương gồm: Kỹ thuật toàn diện, kỹ thuật dữ liệu, kỹ thuật theo quy trình, kỹ thuật hướng đối tượng, kỹ thuật quản lý dự án, kỹ thuật về tổ chức, kỹ thuật về con người, kỹ thuật trong bối cảnh.

   72 p cit 19/06/2016 325 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 2 - Các yếu tố trong phát triển hệ thống thông tin quản lý. Các nội dung chính trong chương: Các yếu tố về tổ chức (organisational themes), các yếu tố về con người (people themes), các yếu tố về mô hình hóa (modelling themes), phát triển nhanh và tiến hóa (rapid and evolutionary development), các yếu tố về công nghệ (engineering themes), các yếu tố về môi...

   77 p cit 19/06/2016 323 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 4 - Hợp đồng điện tử. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Hợp đồng điện tử là gì? Đặc điểm của hợp đồng điện tử, phân loại hợp đồng điện tử, lợi ích của hợp đồng điện tử, dịch vụ hỗ trợ cho hợp đồng điện tử, quá trình thương lượng trực tuyến, công nghệ hỗ trợ cho hợp đồng điện tử, Luật giao dịch...

   11 p cit 19/06/2016 320 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Chương 2 - Chiến lược kinh doanh điện tử. Chương này gồm có những nội dung chính sau: giới thiệu về chiến lược kinh doanh điện tử, phân tích chiến lược, mục tiêu chiến lược, định danh chiến lược, hiện thực chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cit 19/06/2016 319 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng cung cấp những kiến thức liên quan đến phát triển hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức/doanh nghiệp và một số phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thông tin quản lý được sử dụng rộng rãi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cit 19/06/2016 315 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số