• Bài giảng Truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng Truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng "Truyền số liệu và mạng- Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng Modbus, mạng can. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Điện - Điện tử và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p cit 23/07/2016 138 1

 • Bài giảng Truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng Truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng "Truyền số liệu và mạng- Chương 5: Mạng viễn thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án 802, mô hình TCP/IP, Ethernet, Token Pass,Token Ring, địa chỉ IP, định tuyến, các thiết bị mạng và liên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p cit 23/07/2016 170 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin - Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về bài toán mã trường hợp kênh không bị nhiễu. Trong phần 2.2 này chúng ta sẽ tìm hiểu về sự tồn tại của bộ mã tiền tố và giải được. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   13 p cit 23/07/2016 129 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 1.1 của bài giảng Lý thuyết thông tin giúp người học hiểu được một số khái niệm căn bản. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm: Mô hình truyền thông, mục đích của lý thuyết thông tin, ý nghĩa của định lý căn bản, hàm đo độ không chắc chắn,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cit 23/07/2016 141 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin - Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về bài toán mã trường hợp kênh không bị nhiễu. Trong phần này người học sẽ tìm hiểu về tính giải được của một bộ mã với các nội dung cụ thể như: Giới thiệu bài toán mã, mã tiền tố và mã giải được, giải thuật kiểm tra tính giải được,... Mời các bạn...

   14 p cit 23/07/2016 119 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Nối tiếp nội dung ở chương 1.1, bài giảng Lý thuyết thông tin - Chương 1.2: Các khái niệm căn bản cung cấp cho người học những kiến thức về đo thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   9 p cit 23/07/2016 144 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2.3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2.3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về bài toán mã trường hợp kênh không bị nhiễu. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về định lý cho bài toán mã trong trường hợp kênh không bị nhiễu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   17 p cit 23/07/2016 122 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2.4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2.4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 2.4 trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về xây dựng bộ mã tối ưu. Thông qua bài giảng này người học có thể hiểu được định lý Huffman, biết phương pháp sinh mã Huffman, vận dụng phương pháp sinh mã Huffman để sinh mã Huffman cho một thông báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cit 23/07/2016 149 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Tiếp tục với kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian, trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu các phương án giải mã tối ưu và định lý căn bản của lý thuyết thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p cit 23/07/2016 147 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 4 của bài giảng Lý thuyết thông tin trình bày những kiến thức về mã sửa sai. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về khoảng cách Hamming, chận Hamming và kênh nhị phân đối xứng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p cit 23/07/2016 115 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương này trình bày về ứng dụng lý thuyết nhóm cho mã kiểm tra chẵn lẻ. Các nội dung chính trong chương gồm có: Mã chẵn lẻ, định nghĩa (mã chẵn lẻ), ma trận chẵn lẻ, vector hiệu chỉnh, mẫu sai, nhóm (Group), nhóm và mã kiểm tra chẵn lẻ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cit 23/07/2016 131 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3.1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 3 cung cấp cho người học những hiểu biết về kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kênh và dung lượng kênh với các nội dung cụ thể như: Kênh truyền thông, kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian, ma trận kênh, dung lượng kênh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 23/07/2016 119 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số