Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng): Nhiều đề tài CNTT được ứng dụng vào thực tiễn

Hội thảo đã thu hút hơn 50 bài báo khoa học của gần 100 tác giả trong và ngoài ĐH Đà Nẵng với 4 tiểu ban: Khoa học máy tính, Ứng dụng CNTT, CNTT trong các lĩnh vực và Kế toán - Tài chính. Trong số này, có nhiều đề tài đã được triển khai, ứng dụng vào thực tế.

Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng): Nhiều đề tài CNTT được ứng dụng vào thực tiễn

Posted by ngadtt on Tuesday, July 17, 2012 11:00 AM
click for full size

Hội thảo đã thu hút hơn 50 bài báo khoa học của gần 100 tác giả trong và ngoài ĐH Đà Nẵng với 4 tiểu ban: Khoa học máy tính, Ứng dụng CNTT, CNTT trong các lĩnh vực và Kế toán - Tài chính. Trong số này, có nhiều đề tài đã được triển khai, ứng dụng vào thực tế.

Trường CĐ Công nghệ thông tin hiện đang đào tạo 7 ngành học ở bậc Cao đẳng, gồm: CNTT, Công nghệ phần mềm, Công nghệ mạng và truyền thông, Tin học - Viễn thông, Hệ thống thông tin, Kế toán - Tin học và Thương mại điện tử.