Video Điện tử căn bản (Phần 1 Cách dùng đồng hồ đo VOM)

Video này nằm trong loạt video tự học điện tử căn bản. Video nhằm để cung cấp các kiến thức về điện tử cơ bản cho các bạn học bên cơ khí. Video ngắn gọn cung cấp những kiến thức cần thiết cho các bạn để các bạn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ thiết kế cũng như bảo trì máy.