Video Lập trình mô phỏng CNC trên máy Tiện

Dưới đây là Video Lập trình mô phỏng CNC trên máy Tiện hướng dẫn bạn cách mô phỏng tiện trên máy CNC dựa trên các thông số kỹ thuật trên máy tính. Video này dành cho các bạn cơ khí. Chúc các bạn học tốt.