Video Máy mài tay biên và acquy không thủy lực HN - 1 trục ngang

Video Máy mài tay biên và acquy không thủy lực HN - 1 trục ngang sẽ giới thiệu cho các bạn về nguyên lý hoạt động và các cấu tạo chi tiết và đồng thời hướng dẫn các bạn cách vận hành máy mài tay biên này.