Video Quá trình thi công đúc hẫng cân bằng

Trong những năm gần đây ngành thi công cầu ở Việt nam đã có những chuyển biến đáng kể trong việc đầu tư vào công nghệ thi công, một trong những công nghệ đó là đúc hẫng cân bằng. Để hiểu rõ hơn về công nghệ này mời các bạn tham khảo Video Quá trình thi công đúc hẫng cân bằng.