Video Turbine khí - hơi

Mời các bạn tham khảo video Turbine khí - hơi, video giới thiệu đến các bạn mô phỏng mô hình hoạt động của turbine khí - hơi trong nhà máy. Video là tư liệu tham khảo cho những bạn yêu thích tìm hiểu về turbine nhiệt.