Ebook Chiến thắng trò chơi cuộc sống: Phần 1 - Adam Khoo

Ebook Chiến thắng trò chơi cuộc sống giới thiệu cho bạn đọc nghiên cứu phương ph|p của những người chiến thắng trò chơi cuộc sống. Nó đưa ra những cách thức, chiến lược đã mang thành công đến với họ, bạn sẽ phát hiện ra rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành người chiến thắng trong trò chơi cuộc sống. Để xuất sắc trong cuộc sống và tận hưởng mối quan hệt tốt đẹp, dư giả tài chính, hạnh phúc dài lâu bạn chỉ cần tìm hiểu và áp dụng những chiến lược thành công của người trưởng thành như bạn đã thành công tột bậc trong cuộc sống. Phần 1 của cuốn sách với 9 chương sẽ từng bước hé lộ cho bạn những chiến lược hiệu quả mà tác giả Adam Khoo đã áp dụng thành công để thay đổi cuộc đời mình đi theo một chiều hướng tích cực hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để có thể cảm nhật hết điều tác giả muốn gửi gắm thông qua cuốn sách.