Ebook Tác nhân thu hút: Phần 1 - Joe Vitale

Cuốn sách Tác nhân thu hút bao gồm 20 chương giúp người đọc ập trung và phân tích sâu vào 5 bước phát triển bản thân và thực hiện việc hấp dẫn những gì chúng ta mong muốn trong cuộc sống. Cuốn sách dẫn dắt người đọc qua các bước cụ thể, đưa cho họ những lời chỉ dẫn thực tế và chính xác ở mỗi bước theo công thức định sẵn. Qua đó giúp bạn nhận ra rằng bạn sẽ kiểm soát được cuộc sống và số phận của bạn nhiều hơn bạn tưởng. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu bạn đọc 14 chương của cuốn sách trong tổng 20 chương của cuốn sách. Mời bạn đọc cùng tham khảo.