Giáo trình tâm lý học quản lý: Phần 3 - Nguyễn Đình Xuân

Thông qua phần 1 và phần 2 của cuốn sách, người đọc đã có cái nhìn tổng quát về tâm lý người trong công tác quản lý. Phần 3 của cuốn sách là sự tiếp nối phần 1 và phần 2, nội dung phần 3 giới thiệu cho các bạn những vấn đề tâm lí của đối tượng quản lí. Ở đây cuốn sách trình bày một số vấn đề tâm lí cơ bản của những người lao động, của tổ chức. Về tâm lý người lao động, cuốn sách đã trình bày những khía cạnh tâm lí mà người lãnh đạo cần quan tâm nhất nhằm tập hợp và phát huy cao độ tiềm năng của người lao động trong quá trình tổ chức hoạt động của tập thể. Mời các bạn cùng tham khảo.