Tạo Website miễn phí bằng Blogspot và SEO hiệu quả: Bài 22 - Bùi Trọng Khiêm

Video "Cách tạo Sitemap cho Blogspot" trình bày chia sẻ của thầy Bùi Trọng Khiêm về các bước tạo Sitemap cho Blogspot: Tạo file sitemap, tạo tài khoản GWM, tải file sitemap, cập nhật file sitemap. Mời các bạn cùng theo dõi bài giảng