Tạo Website miễn phí bằng Blogspot và SEO hiệu quả: Bài 25 - Bùi Trọng Khiêm

Video "Tối ưu URL Blogspot thân thiện với công cụ tìm kiếm" do thầy Bùi Trong Khiêm chia sẻ những hướng dẫn về các để tạo ra URL cho Blogspot dễ tìm kiếm hơn với người dùng, độ hiển thị website cao trên công cụ tìm kiếm