Tạo Website miễn phí bằng Blogspot và SEO hiệu quả: Bài 4 - Bùi Trọng Khiêm

Video "Đăng ký tên miền với Blogspot" trình bày về các kỹ năng để sau bài học bạn có thể dùng tài khoản Gmail để đăng ký tên miền Blogspot, chọn tên miền, địa chỉ Website phù hợp và giao diện mẫu của Blogspot. Mời các bạn cùng theo dõi.