Tạo Website miễn phí bằng Blogspot và SEO hiệu quả: Bài 5 - Bùi Trọng Khiêm

Video " Làm quen với trang quản trị của Blogspot" thông qua bài học thầy Bùi Trọng Khiêm chia sẻ những hướng dẫn các bạn làm quen với trang quản trị của Blogger để nắm được tổng quan về các phần quản lý trong Blogspot. Mời các bạn cùng tham khảo.