Thiết kế Website bằng WordPress và SEO WordPress hiệu quả: Bài 15 - Lê Văn Trường

Video "Tối ưu hóa giao diện trang tin tức Wordpress" hướng dẫn cách chỉnh màu cho giao diện từng phần hoàn tất khâu cuối cùng hoàn thiện website tin tức hoàn chỉnh. Chúc các bạn thành công.