Thiết kế Website bằng WordPress và SEO WordPress hiệu quả: Bài 3 - Lê Văn Trường

Video "Gắn tên miền vào website và cài đặt cơ bản web" do Lê Văn Tường chia sẻ với nội dung tên miềm là gì, đăng nhập quản trị, đăng kí tên miềm và cách cài đặt cơ bản web. Chúc các bạn thành công