Thiết kế Website bằng WordPress và SEO WordPress hiệu quả: Bài 5 - Lê Văn Trường

Video "Quy trình làm website" chia sẻ các hướng dẫn về tìm hiểu hosting, cách mua hosting, tìm hiểu tên miền, cách mua tên miền, mua ở đâu, Cài đặt website cơ bản gồm trỏ DNS từ hosting qua tên miền, thêm tên miền vào hosting, cách cài đặt tự động