Thiết kế Website bằng WordPress và SEO WordPress hiệu quả: Bài 8 - Lê Văn Trường

Video "Giới thiệu và sử dụng Page, Post, Categories" do diễn giả Lê Văn Tường trình bày giải đáp các câu hỏi về: Page (trang ) là gì?, Post là gì? Categories là gì? dùng để giới thiệu sản phẩm hoặc trình bày nội dung gì đó lên một trang, tạo menu. Chúc các bạn thành công.