Video Công nghệ thi công Top Down trong xây dựng

Công nghệ thi công Top Down là công nghệ thi công phần ngầm của công trình nhà, theo phương pháp từ trên xuống, khác với phương pháp truyền thống: thi công từ dưới lên. Để hiểu rõ hơn về công nghệ thi công này mời các bạn tham khảo Video Công nghệ thi công Top Down trong xây dựng sau đây.